Telemedycyna Polska S.A.

Infolinia: 801 707 188 (pon-pt 8:00-16:00)
O firmie | Telemedycyna Polska S.A.

O firmie

Telemedycyna Polska S.A. jest liderem teleopieki kardiologicznej i jako pionier telemedycyny znacząco wpływa na rozwój rynku telemedycznego w Polsce.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług medycznych na odległość pacjentom cierpiącym na wszelkiego rodzaju choroby serca.

Specjalizujemy się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz placówek medycznych na terenie całego kraju. W 2010 roku nasza Spółka zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect, stając się tym samym pierwszą publiczną spółką telemedyczną w Polsce.

Telemedycyna Polska posiada własne Centrum Telemedyczne, które:

 • zatrudnia lekarzy posiadających wieloletnie doświadczenie z zakresu nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej
 • jest czynne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku
 • obsługuje kilka tysięcy badań EKG miesięcznie

SeniorZapewniamy bezpieczeństwo

Pacjentom indywidualnym proponujemy usługę Kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną, w ramach której zapewniamy:

 • osobisty, przenośny aparat EKG do przesyłania badania serca przez telefon
 • konsultację wyników EKG z dyżurującym lekarzem w Centrum Telemedycznym, z dowolnego miejsca na świcie
 • możliwość korzystania z usługi 24h/7 dni w tygodniu/365 dni w roku, bez żadnych limitów
Obecnie pacjentami Kardiotele jest już kilka tysięcy Polaków i liczba ta stale rośnie.
Pozostałe usługi świadczone są we współpracy z placówkami medycznymi, dla których pełnimy rolę eksperta w zakresie zdalnego opisywania badań EKG oraz konsultacji kardiologicznych.

Oferujemy:

 • Badanie EKG z opisem – badanie polega na na wykonaniu pacjentowi spoczynkowego badania EKG (we współpracującej placówce), przesłaniu badania przez Internet, za pomocą specjalistycznego oprogramowania, do Centrum Telemedycznego Telemedycyny Polskiej, natychmiastowym opisaniu badania przez lekarza dyżurującego dzięki zastosowaniu telemedycyny pacjent znajdujący się na drugim końcu Polski otrzymuje profesjonalny i przede wszystkim szybki opis swojego badania ekg
 • Badanie Kardiotest – nieinwazyjne badanie diagnostyczne autorstwa Telemedycyny Polskiej, oceniające ryzyko wystąpienia chorób serca. Badanie Kardiotest polega na przeprowadzeniu pacjentowi szeregu specjalistycznych badań o profilu kardiologicznym podczas jednej, 30-minutowej wizyty w placówce, przetworzeniu wyników przez autorską aplikację Kardiotest i przeanalizowaniu ich przez lekarza Centrum Telemedycznego, przesłaniu pacjentowi wyników wraz z końcową diagnozą i zaleceniami, poprzez e-mail lub tradycyjną pocztę w ciągu 7 dni od wykonania badania
 • Badanie Holter EKG 24h – badanie metodą Holtera diagnozuje zaburzenia pracy serca. Badanie polega na  rejestrowaniu zapisu EKG podczas codziennej aktywności pacjenta, 24 godziny na dobę. Jest realizowane w następujący sposób: na czas badania pacjent otrzymuje nowoczesny rejestrator holterowski, który zapisuje i zapamiętuje przebieg krzywej EKG, zarejestrowane badanie zostaje przekazane za pomocą specjalistycznego oprogramowania i Internetu do Centrum Telemedycznego, w Centrum badanie zostaje poddane systemowej analizie holterowskiej oraz jest przeanalizowane i opisane przez lekarza, po wykonaniu wszystkich czynności pacjent otrzymuje wyniki, wraz z dołączonymi indywidualnymi zaleceniami, na e-mail lub tradycyjną pocztą. Standardowo badanie Holtera trwa 24 godziny, z możliwością przedłużenia, o kolejne dni
Nasza firma, oprócz profesjonalnego wsparcia diagnostycznego, dostarcza podmiotom leczniczym niezbędny do wykonania badań sprzęt medyczny, oprogramowanie oraz zapewnia przeszkolenie personelu i stały serwis.

zadbaj o swoje serce

Działamy
społecznie

Jesteśmy także liderem na rynku polskim w organizacji przesiewowych akcji medycznych o charakterze edukacyjno-profilaktycznym. Podczas takich wydarzeń uruchamiamy Mobilną Poradnię Kardiologiczną, w której można wykonać bezpłatne badania EKG oraz skonsultować się z lekarzem specjalistą.

Współpracujemy z wieloma firmami i instytucjami, organizujemy projekty specjalne na zlecenie firm, urzędów miast i gmin oraz centrów handlowych.

Organizujemy:

 • autorskie projekty,
 • duże ogólnopolskie kampanie,
 • pojedyncze wydarzenia medyczne.

Jesteśmy inicjatorem i organizatorem największej ogólnopolskiej kampanii bezpłatnych badań serca „Zadbaj o swoje serce”, organizowanej w centrach handlowych na terenie całego kraju. Ta wyjątkowa inicjatywa została doceniona w obszarze działań na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki – projekt został laureatem VII edycji prestiżowego Plebiscytu Liderów Ochrony Zdrowia.

Informacje o miejscach i terminach najbliższych akcji, na które serdecznie wszystkich zapraszamy, znajdują się na stronie www.zadbajoswojeserce.pl

.


Telemedycyna Polska S.A. jest właścicielem Spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. W ramach CNK Kardiofon  działa Przychodnia Kardiologiczna Dzieci i Dorosłych Kardiofon, w której odbywają się konsultacje kardiologiczne i internistyczne. Placówka dysponuje pracownią echokardiografii, w której można wykonać badanie echo serca, badanie EKG, a także inne badania diagnostyczne oraz laboratoryjne badania krwi. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej przychodni www.kardiofon.pl

Zaufało nam już kilkaset placówek medycznych i lekarzy oraz tysiące pacjentów w całej Polsce. Nasza bieżąca działalność oraz projekty, w które się angażujemy pokazują, że dobro pacjenta stanowi dla nas wartość najwyższą.
Strona dostępna
tylko dla personelu medycznego
Strona dostępna
tylko dla personelu medycznego