Telemedycyna Polska S.A.

Infolinia: 801 707 188 (pon-pt 8:00-16:00)
Raporty EBI | Telemedycyna Polska S.A.

Raporty EBI

14.08.2018
Raport okresowy za II kwartał 2018 r. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

29.06.2018
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Telemedycyna Polska S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

29.06.2018
Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

29.06.2018
Uzupełnienie informacji w związku z powołaniem Członka Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

29.06.2018
Uzupełnienie informacji w związku z powołaniem Członka Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

06.06.2018
Zmiana Prezesa Zarządu i powołanie Członka Zarządu na nową kadencję Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

31.05.2018
Raport roczny za rok obrotowy 2017 Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

30.05.2018
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

21.05.2018
Rejestracja podwyższenia kapitału. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

15.05.2018
Raport nr 06/2018: Raporty Spółek ESPI/EBI. Raport okresowy za I kwartał 2018 r. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

20.03.2018
Raport nr 05/2018: Zakończenie subskrypcji akcji serii C Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

15.02.2018
Raport nr 04/2018: Raporty Spółek ESPI/EBI. Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

14.02.2018
Raport nr 03/2018: Raporty Spółek ESPI/EBI. Raport okresowy za IV kwartał 2017 r. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

30.01.2018
Raport nr 02/2018: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

24.01.2018
Raport nr 01/2018: Rejestracja w KRS zmiany Statutu Spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjnam Zgromadzeniu Telemedycyna Polska S.A. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

07.12.2017
Raport nr 15/2017: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telemedycyna Polska S.A. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

14.11.2017
Raport nr 14/2017: Raport okresowy za III kwartał 2017 r. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

10.11.2017
Raport nr 13/2017: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyny Polskiej S.A. wraz z projektami uchwał TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

14.08.2017
Raport nr 12/2017: Raport okresowy za II kwartał 2017 r. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

29.06.2017
Raport nr 11/2017: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Telemedycyna Polska S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r.

01.06.2017
Raport nr 10/2017: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji.

01.06.2017
Raport nr 09/2017: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał.

31.05.2017
Raport nr 08/2017: Raport roczny za rok obrotowy 2016.

15.05.2017
Raport nr 07/2017: Raport okresowy za I kwartał 2017r.

14.02.2017
Raport nr 06/2017: Raport okresowy za IV kwartał 2016r.

18.01.2017
Raport nr 05/2017: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r

17.01.2017
Raport nr 04/2017: Uzupełnienie informacji w związku z powołaniem Członka Rady Nadzorczej

13.01.2017
Raport nr 03/2017: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

12.01.2017
Raport nr 02/2017: Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016

12.01.2017
Raport nr 01/2017: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telemedycyna Polska S.A..

16.12.2016
Raport nr 27/2016: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał.

14.11.2016
Raport nr 26/2016: Raport okresowy za III kwartał 2016r.

15.09.2016
Raport nr 25/2016: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji.

16.08.2016
Raport nr 24/2016: Raport okresowy za II kwartał 2016 r.

12.08.2016
Raport nr 23/2016: Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Telemedycyna Polska S.A.

12.08.2016
Raport nr 22/2016: Powołanie Prezesa Zarządu oraz odwołanie delegacji do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

12.08.2016
Raport nr 21/2016: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji.

20.07.2016
Raport nr 20/2016: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za czerwiec 2016r.

01.07.2016
Raport nr 19/2016: Uzupełnienie informacji w związku z powołaniem Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

01.07.2016
Raport nr 18/2016: Uzupełnienie informacji w związku z powołaniem Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

01.07.2016
Raport nr 17/2016: Uzupełnienie informacji w związku z powołaniem Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

30.06.2016
Raport nr 16/2016: Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

30.06.2016
Raport nr 15/2016: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Telemedycyna Polska S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r.

20.06.2016
Raport nr 14/2016: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za maj 2016r.

09.06.2016
Raport nr 13/2016: Odwołanie Prezesa Zarządu oraz delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.

03.06.2016
Raport nr 12/2016: Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2015.

03.06.2016
Raport nr 11/2016: Jednostkowy raport roczny Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2015.

01.06.2016
Raport nr 10/2016: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał.

16.05.2016
Raport nr 9/2016: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za kwiecień 2016r.

16.05.2016
Raport nr 8/2016: Raport okresowy za I kwartał 2016 r.

20.04.2016
Raport nr 7/2016: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za marzec 2016r.

18.03.2016
Raport nr 6/2016: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za luty 2016r.

19.02.2016
Raport nr 5/2016: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za styczeń 2016r.

15.02.2016
Raport nr 4/2016: Raport okresowy za IV kwartał 2015 r.

12.02.2016
Raport nr 3/2016: Zawarcie istotnej umowy.

27.01.2016
Raport nr 2/2016: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r.

19.01.2016
Raport nr 1/2016: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za grudzień 2015r.

18.12.2015
Raport nr 30/2015: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za listopad 2015r.

08.12.2015
Raport nr 29/2015: Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015.

20.11.2015
Raport nr 28/2015: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za październik 2015r.

16.11.2015
Raport nr 27/2015: Raport okresowy za III kwartał 2015 r.

20.10.2015
Raport nr 26/2015: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za wrzesień 2015r.

25.09.2015
Raport nr 25/2015: Podpisanie aneksu do umowy z Animatorem Rynku

18.09.2015
Raport nr 24/2015: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za sierpień 2015r.

04.09.2015
Raport nr 23/2015: Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

04.09.2015
Raport nr 22/2015: Rozwiązanie umowy z Animatorem Rynku

19.08.2015
Raport nr 21/2015: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za lipiec 2015r.

14.08.2015
Raport nr 20/2015: Raport okresowy za II kwartał 2015 r.

12.08.2015
Raport nr 19/2015: Powołanie Członka Zarządu Spółki.

20.07.2015
Raport nr 18/2015: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za czerwiec 2015r.

19.06.2015
Raport nr 17/2015: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za maj 2015r.

28.05.2015
Raport nr 16/2015: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Telemedycyna Polska S.A. w dniu 27 maja 2015 r.

20.05.2015
Raport nr 15/2015: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za kwiecień 2015r.

15.05.2015
Raport nr 14/2015: Raport okresowy za I kwartał 2015 r.

30.04.2015
Raport nr 13/2015: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał

29.04.2015
Raport nr 12/2015: Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2014

29.04.2015
Raport nr 11/2015: Jednostkowy raport roczny Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2014

27.04.2015
Raport nr 10/2015: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok

20.04.2015
Raport nr 09/2015: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za marzec 2015r. 

20.03.2015
Raport nr 08/2015: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za luty 2015r.

20.02.2015
Raport nr 07/2015: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za styczeń 2015r.

16.02.2015
Raport nr 06/2015: Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

20.01.2015
Raport nr 05/2015: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.

20.01.2015
Raport nr 04/2015: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za grudzień 2014r.

15.01.2015
Raport nr 03/2015: Informacja o zmianie w składzie Rady Nadzorczej

14.01.2015
Raport nr 02/2015: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Telemedycyna Polska S.A. w dniu 14 stycznia 2015 r.

14.01.2015
Raport nr 01/2015: Informacja o zmianie w składzie Zarządu

19.12.2014
Raport nr 28/2014: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za listopad 2014r.

18.12.2014
Raport nr 27/2014: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyny Polskiej S.A. wraz z projektami uchwał 

12.12.2014
Raport nr 26/2014: Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014r. 

20.11.2014
Raport nr 25/2014: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za październik 2014r.

14.11.2014
Raport nr 24/2014: Raport okresowy za III kwartał 2014 r.

20.10.2014
Raport nr 23/2014: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za wrzesień 2014r.

19.09.2014
Raport nr 22/2014: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za sierpień 2014r.

20.08.2014
Raport nr 21/2014: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za lipiec 2014r.

14.08.2014

Raport nr 20/2014: Raport okresowy za II kwartał 2014 r.

18.07.2014
Raport nr 19/2014: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za czerwiec 2014r.

18.06.2014
Raport nr 18/2014: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za maj 2014r.

28.05.2014
Raport nr 17/2014: Powołanie Członka Rady Nadzorczej.

28.05.2014
Raport nr 16/2014: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Telemedycyna Polska S.A. w dniu 27 maja 2014 r.

20.05.2014
Raport nr 15/2014: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za kwiecień 2014r.

15.05.2014
Raport nr 14/2014: Raport okresowy za I kwartał 2014 r.

09.05.2014
Raport nr 13/2014: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

29.04.2014
Raport nr 12/2014: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyny Polskiej S.A. wraz z projektami uchwał

23.04.2014
Raport nr 11/2014: Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2013

23.04.2014
Raport nr 10/2014: Jednostkowy raport roczny Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2013

18.04.2014
Raport nr 9/2014: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za marzec 2014r.

17.04.2014
Raport nr 8/2014: Rozwiązanie oraz zawarcie nowej umowy z Autoryzowanym Doradcą

17.04.2014
Raport nr 7/2014: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok

20.03.2014
Raport nr 6/2014: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za luty 2014r.

20.02.2014
Raport nr 5/2014: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za styczeń 2014r.

14.02.2014
Raport nr 4/2014: Raport okresowy za IV kwartał 2013 r.

30.01.2014
Raport nr 3/2014: Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013.

20.01.2014
Raport nr 2/2014: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za grudzień 2013r.

13.01.2014
Raport nr 1/2014: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 r.

20.12.2013
Raport nr 21/2013: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za listopad 2013r.

20.11.2013
Raport nr 21/2013: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za październik 2013r.

14.11.2013
Raport nr 20/2013: Raport okresowy za III kwartał 2013 r.

18.10.2013
Raport nr 19/2013: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za wrzesień 2013r.

20.09.2013
Raport nr 18/2013: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za sierpień 2013r.

20.08.2013
Raport nr 17/2013: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za lipiec 2013r.

14.08.2013
Raport nr 16/2013: Raport okresowy za II kwartał 2013 r.

19.07.2013
Raport nr 15/2013: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za czerwiec 2013r.

28.06.2013
Raport nr 14/2013: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

28.06.2013
Raport nr 13/2013: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Telemedycyna Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

20.06.2013
Raport nr 12/2013: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za maj 2013r.

31.05.2013
Raport nr 11/2013: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyny Polskiej S.A. wraz z projektami uchwał

31.05.2013
Raport nr 10/2013: Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2012

31.05.2013
Raport nr 9/2013: Jednostkowy raport roczny Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2012

20.05.2013
Raport nr 8/2013: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za kwiecień 2013r.

15.05.2013
Raport nr 7/2013: Raport okresowy za I kwartał 2013 r.

19.04.2013
Raport nr 6/2013: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za marzec 2013r.

19.03.2013
Raport nr 5/2013: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za luty 2013r.

20.02.2013
Raport nr 4/2013: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za styczeń 2013 r.

14.02.2013
Raport nr 3/2013: Raport okresowy za IV kwartał 2012 r.

21.01.2013
Raport nr 2/2013: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za grudzień 2012r.

17.01.2013
Raport nr 1/2013: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r.

20.12.2012
Raport nr 38/2012: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za listopad 2012r.

20.12.2012
Raport nr 37/2012: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za listopad 2012r.

04.12.2012
Raport nr 36/2012: Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2012.

20.11.2012
Raport nr 35/2012: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za październik 2012r

14.11.2012
Raport nr 34/2012: Raport okresowy za III kwartał 2012r.

19.10.2012
Raport nr 33/2012: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za wrzesień 2012r.

05.10.2012
Raport nr 32/2012: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za sierpień 2012r.

17.09.2012
Raport nr 31/2012: Wprowadzenie nowej usługi diagnostycznej Kardiotest

17.08.2012
Raport nr 30/2012: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za lipiec 2012r.

14.08.2012
Raport nr 29/2012: Raport okresowy za II kwartał 2012r.

20.07.2012
Raport nr 28/2012: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za czerwiec 2012r.

10.07.2012
Raport nr 27/2012: Zawarcie istotnej umowy z producentem sprzętu telemedycznego i oprogramowania

05.07.2012
Raport nr 26/2012: Zawarcie umowy z Animatorem Rynku

22.06.2012
Raport nr 25/2012: Zawarcie umowy o kredyt na działalność gospodarczą - Biznes Ekspres EBI.

20.06.2012
Raport nr 24/2012: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za maj 2012r.

15.06.2012
Raport nr 23/2012: Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą.

31.05.2012
Raport nr 22/2012: Rozwiązanie umowy z Animatorem Rynku.

21.05.2012
Raport nr 21/2012: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za kwiecień 2012r.

15.05.2012
Raport nr 20/2012: Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2012r.

15.05.2012
Raport nr 19/2012: Raport okresowy jednostkowy za I kwartał 2012r.

15.05.2012
Raport nr 18/2012: Powołanie Członka Rady Nadzorczej

15.05.2012
Raport nr 17/2012: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 15.05.2012r.

15.05.2012
Raport nr 16/2012: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

20.04.2012
Raport nr 15/2012: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za marzec 2012r.

17.04.2012
Raport nr 14/2012: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał

13.04.2012
Raport nr 13/2012: Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym

27.03.2012
Raport nr 10/2012: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok.

21.03.2012
Raport nr 9/2012: Powołanie Członka Rady Nadzorczej

20.03.2012
Raport nr 8/2012: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za luty 2012r.

08.03.2012
Raport nr 7/2012: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

20.02.2012
Raport nr 6/2012: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za styczeń 2012r.

14.02.2012
Raport nr 5/2012: Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2011r.

14.02.2012
Raport nr 4/2012: Raport okresowy jednostkowy za IV kwartał 2011r.

30.01.2012
Raport nr 3/2012: Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2011.

23.01.2012
Raport nr 2/2012: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

20.01.2012
Raport nr 1/2012: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za grudzień 2011 r.

20.12.2011
Raport nr 30/2011: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za listopad 2011 r.

18.11.2011
Raport nr 29/2011: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za październik 2011 r.

14.11.2011
Raport nr 28/2011: Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2011r.

14.11.2011
Raport nr 27/2011: Korekta prognoz wyników na 2011 r.

20.10.2011
Raport nr 26/2011: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za wrzesień 2011 r.

20.09.2011
Raport nr 25/2011: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za sierpień 2011 r.

19.08.2011
Raport nr 24/2011: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za lipiec 2011 r.

18.08.2011
Raport nr 23/2011: Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą.

16.08.2011
Raport nr 22/2011: Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2011r.

16.08.2011
Raport nr 21/2011: Zmiana kwalifikacji sektorowej spółki Telemedycyna Polska.

20.07.2011
Raport nr 20/2011: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za czerwiec 2011 r.

13.07.2011
Raport nr 19/2011: Podpisanie umowy na dystrybucję usługi Kardiotele z partnerem zewnętrznym.

20.06.2011
Raport nr 18/2011: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za maj 2011 r.

10.06.2011
Raport nr 17/2011: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Telemedycyna Polska S.A. w dniu 09.06.2011 r.

27.05.2011
Raport nr 16/2011: Rozwiązanie umowy o współpracy

19.05.2011
Raport nr 15/2011: Wstępne informacje o wielkoœci miesięcznych przychodów za kwiecień 2011 r.

17.05.2011
Raport nr 14/2011: Raport roczny za rok 2010.

17.05.2011
Raport nr 13/2011: Przekroczenie prognozy zysku netto w 2010 r.

16.05.2011
Raport nr 12/2011: Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2011r.

13.05.2011
Raport nr 11/2011: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2010 roku

13.05.2011
Raport nr 10/2011: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał

20.04.2011
Raport nr 9/2011: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za marzec 2011 r.

18.03.2011
Raport nr 8/2011: Podpisanie porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Śląskim

18.03.2011
Raport nr 7/2011: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za luty 2011 r.

07.03.2011
Raport nr 6/2011: Wprowadzenie nowych usług dla sektora medycznego.

17.02.2011
Raport nr 5/2011: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za styczeń 2011 r.

14.02.2011
Raport nr 4/2011: Realizacja prognoz w 2010 r. i podtrzymanie prognoz na 2011 r.

14.02.2011
Raport nr 3/2011: Raport jednostkowy za IV kwartał 2010 r.

27.01.2011
Raport nr 2/2011: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

19.01.2011
Raport nr 1/2011: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów Emitenta za grudzień 2010 r.

17.12.2001
Raport nr 27/2010: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów Emitenta za listopad 2010 r.

18.11.2011
Raport nr 26/2010: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów Emitenta za październik 2010 r.

10.11.2010
Raport nr 25/2010: Raport okresowy za III kwartał 2010 r.

03.11.2010
Raport nr 24/2010: Podpisanie umowy zakupu 100% udziałów spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego KARDIOFON Sp. z o.o.

29.10.2010
Raport nr 23/2010: Powołanie członka Rady Nadzorczej

29.10.2010
Raport nr 22/2010: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Telemedycyna Polska S.A. w dniu 29.10.2010 r.

28.10.2010
Raport nr 21/2010: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

28.10.2010
Raport nr 20/2010: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

20.10.2010
Raport nr 19/2010: Informacja o aneksie do umowy lock-up

18.10.2010
Raport nr 18/2010: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów Emitenta za wrzesień 2010 r.

15.10.2010
Raport nr 17/2010: Publikacja tekstu jednolitego Statutu Spółki - uzupełnienie do raportu bieżącego nr 14/2010

05.10.2010
Raport nr 16/2010: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz zakończenia notowań praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B

01.10.2010
Raport nr 15/2010: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał

28.09.2010
Raport nr 14/2010: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B oraz zmian Statutu

20.09.2010
Raport nr 13/2010: Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego zakupu 100% udziałów spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego KARDIOFON Sp. z o.o.

20.09.2010
Raport nr 12/2010: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów Emitenta za sierpień 2010 r.

17.08.2010
Raport nr 11/2010: Informacja w zakresie zawartych umów lock-up

17.08.2010
Raport nr 10/2010: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów Emitenta za lipiec 2010 r.

17.08.2010
Raport nr 9/2010: Zobowiązanie do przekazywania wstępnych informacji o wielkości miesięcznych przychodów

16.08.2010
Raport nr 8/2010: Raport okresowy za II kwartał 2010 r.

16.08.2010
Raport nr 7/2010: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań PDA serii B na dzień 18 sierpnia 2010 r.

16.08.2010
Raport nr 6/2010: Zakres stosowanych przez Spółkę Dobrych Praktyk

13.08.2010
Raport nr 5/2010: Wprowadzenie akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect

11.08.2010
Raport nr 4/2010: Harmonogram publikowaniu raportów okresowych w 2010 r.

11.08.2010
Raport nr 3/2010: Zakończona subskrypcja akcji w ofercie prywatnej Telemedycyna Polska S.A.

11.08.2010
Raport nr 2/2010: Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect

11.08.2010
Raport nr 1/2010: Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Strona dostępna
tylko dla personelu medycznego
Strona dostępna
tylko dla personelu medycznego