Telemedycyna Polska S.A.

Infolinia: 801 707 188 (pon-pt 8:00-16:00)
Raporty ESPI | Telemedycyna Polska S.A.

Raporty ESPI

2019-04-18
Raport nr 06/2019: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu „Usługi zdrowotne dla mieszkańców Bytomia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii” TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2019-01-20
Raport nr 01/2019: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za grudzień 2018r. TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2018-12-20
Raport nr 29/2018: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za listopad 2018r. TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2018-12-18
Raport nr 28/2018: Zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie projektu „Usługi zdrowotne dla mieszkańców Bytomia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii” TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2018-12-06
Raport nr 27/2018: Raporty Spółek ESPI/EBIUmowa podwykonawstwa TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2018-11-20
Raport nr 26/2018: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za październik 2018r. TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2018-10-20
Raport nr 25/2018: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za wrzesień 2018r. TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2018-08-20
Raport nr 24/2018: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za sierpień 2018r. TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2018-08-20
Raport nr 23/2018: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za lipiec 2018r. TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2018-07-30
Raport nr 22/2018: Zawarcie umowy przedwstępnej podwykonawstwa w przedmiocie świadczenia usługi teleopieki TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2018-07-30
Raport nr 21/2018: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za czerwiec 2018r. TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2018-06-29
Raport nr 20/2018: Wykaz akcjonariuszy biorących udział w ZWZ Telemedycyna Polska TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2018-06-20
Raport nr 19/2018: Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26.06.2018r.

2018-06-20
Raport nr 18/2018: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za maj 2018r. TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2018-05-23
Raport nr 16/2018: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2018-05-22
Raport nr 15/2018: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2018-05-22
Raport nr 14/2018: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2018-05-21
Raport nr 13/2018: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za kwiecień 2018r. TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2018-05-10
Raport nr 12/2018: Umowa na dostawę i obsługę mobilnych urządzeń telemedycznych TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2018-04-26
Raport nr 11/2018: Wygranie przetargu na dostawę i obsługę mobilnych urządzeń telemedycznych TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2018-04-20
Raport nr 10/2018: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za marzec 2018r. TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2018-03-20
Raport nr 09/2018: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za luty 2018r. - korekta TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2018-03-20
Raport nr 09/2018: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za luty 2018r. TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2018-03-16
Raport nr 08/2018: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2018-03-14
Raport nr 07/2018: Zmiana stanu posiadania TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2018-02-20
Raport nr 06/2018: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za styczeń 2018r. TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2018-02-20
Raport nr 05/2018: Umowa o objęcie akcji serii C TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2018-02-15
Raport nr 02/2018: Raporty Spółek ESPI/EBI. Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego. TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2018-01-20
Raport nr 01/2018: Raporty Spółek ESPI/EBI

2017-12-20
Raport nr 30/2017: Zawarcie umowy pożyczki z NEUCA SA. TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2017-12-20
Raport nr 29/2017: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za listopad 2017r.

2017-12-20
Raport nr 28/2017: Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.

2017-11-29
Raport nr 27/2017: Raporty Spółek ESPI/EBI

2017-11-29
Raport nr 26/2017: Raporty Spółek ESPI/EBI

2017-11-29
Raport nr 25/2017: Raporty Spółek ESPI/EBI

2017-11-29
Raport nr 24/2017: Raporty Spółek ESPI/EBI

2017-11-08
Raport nr 23/2017: Raporty Spółek ESPI/EBI

2017-10-20
Raport nr 22/2017: Raporty Spółek ESPI/EBI

2017-09-20
Raport nr 21/2017: Raporty Spółek ESPI/EBI

2017-08-25
Raport nr 20/2017: Raporty Spółek ESPI/EBI

2017-08-20
Raport nr 19/2017: Raporty Spółek ESPI/EBI

2017-08-16
Raport nr 18/2017: Raporty Spółek ESPI/EBI

2017-07-20
Raport nr 17/2017: Raporty Spółek ESPI/EBI

2017-07-04
Raport nr 15/2017: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Telemedycyna Polska S.A. w dniu 28.06.2017

2017-06-28
Raport nr 14/2017: Wykaz akcjonariuszy zarejestrowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyny Polskiej S.A. w dniu 28.06.2017r.

2017-06-21
Raport nr 13/2017: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za maj 2017r.

2017-06-01
Raport nr 12/2017: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał

2017-05-19
Raport nr 11/2017: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za kwiecień 2017r.

2017-04-19
Raport nr 10/2017: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za marzec 2017r.

2017-03-20
Raport nr 9/2017: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za luty 2017r.

2017-03-14
Raport nr 8/2017: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu

2017-01-20
Raport nr 6/2017: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za grudzień 2016r.

2017-01-18
Raport nr 5/2017: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Telemedycyna Polska S.A.

2017-01-17
Raport nr 4/2017: Uzupełnienie informacji w związku z powołaniem Członka Rady Nadzorczej

2017-01-13
Raport nr 3/2017: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

2017-01-12
Raport nr 2/2017: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telemedycyna Polska S.A.

2016-12-20
Raport nr 31/2016: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za listopad 2016r.

2016-12-16
Raport nr 30/2016: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał.

2016-12-15
Raport nr 29/2016: Spełnienie warunku zawieszającego Umowy Inwestycyjnej.

2016-12-15
Raport nr 28/2016: Zawiadomienie o nabyciu akcji i przekroczeniu 20% w ogólnej liczbie głosów.

2016-12-14
Raport nr 27/2016: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

2016-12-13
Raport nr 26/2016: Zawiadomienie o sprzedaży akcji i zejściu do 0,15% głosów w WZA Telemedycyny Polskiej S.A.

2016-12-13
Raport nr 25/2016: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

2016-12-13
Raport nr 23/2016/K: Korekta numeracji raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 12.12.2016 roku.

2016-12-12
Raport nr 24/2016: Zawarcie umowy inwestycyjnej z NEUCA MED Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

2016-12-09
Raport nr 23/2016: Zawarcie porozumienia z operatorem telekomunikacyjnym.

2016-12-07
Raport nr 22/2016: Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

2016-12-06
Raport nr 21/2016: Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

2016-11-20
Raport nr 20/2016: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za październik 2016r.

2016-11-16
Raport nr 19/2016: Zawarcie umowy podwykonawstwa z dostawcą usług telemedycznych.

2016-10-07
Raport nr 18/2016: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za wrzesień 2016r.

2016-10-07
Raport nr 17/2016: Przystąpienie Telemedycyna Polska S.A. do „Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza”.

2016-09-20
Raport nr 16/2016: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za sierpień 2016r.

2016-09-16
Raport nr 15/2016: Pozytywna ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie.

2016-09-16
Raport nr 14/2016: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej Telemedycyna Polska S.A. (TELEMEDPL-NC) poniżej progu 5%

2016-09-16
Raport nr 13/2016: Informacja o transakcji na akcjach emitenta

2016-09-15
Raport nr 12/2016: Zawiadomienie o przekroczeniu 20% w ogólnej liczbie głosów.

2016-09-15
Raport nr 11/2016: Informacja o transakcji na akcjach emitenta.

2016-09-01
Raport nr 10/2016: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej Telemedycyna Polska S.A. (TELEMEDPL-NC) poniżej progu 20%.

2016-09-01
Raport nr 9/2016: Informacja o transakcji na akcjach emitenta.

2016-08-30
Raport nr 8/2016: Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów.

2016-08-30
Raport nr 7/2016: Informacja o transakcji na akcjach emitenta.

2016-08-19
Raport nr 6/2016: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za lipiec 2016r.

2016-08-16
Raport nr 5/2016: Raport okresowy za II kwartał 2016 r.

2016-08-12
Raport nr 4/2016: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za czerwiec 2016r.

2016-07-05
Raport nr 3/2016: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Telemedycyna Polska S.A. w dniu 28.06.2016 r.

2016-06-20
Raport nr 2/2016: Wykaz akcjonariuszy zarejestrowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyny Polskiej S.A. w dniu 28.06.2016r. 

2016-06-01
Raport nr 1/2016: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał .

2015-06-02
Raport nr 5/2015:  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telemedycyna Polska S.A. w dniu 27 maja 2015 r.

2015-05-21
Raport nr 4/2015:  Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.05.2015 r.

2015-04-30
Raport nr 3/2015: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał

2015-01-16
Raport nr 2/2015:  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telemedycyna Polska S.A. w dniu 14 stycznia 2015 r.

2015-01-07
Raport nr 1/2015:  Wykaz akcjonariuszy zarejestrowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyny Polskiej S.A. w dniu 14.01.2015r. 

2014-12-18
Raport nr 5/2014:  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyny Polskiej S.A. wraz z projektami uchwał

2014-05-29
Raport nr 4/2014:  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telemedycyna Polska S.A. w dniu 27 maja 2014 r.

2014-05-23
Raport nr 3/2014:  Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27.05.2014r

2014-05-12
Raport nr 2/2014:  Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

2014-04-29
Raport nr 1/2014: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyny Polskiej S.A. wraz z projektami uchwał

2013-08-29
Raport nr 8/2013: Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 

2013-07-18
Raport nr 7/2013: Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

2013-07-04
Raport nr 6/2013: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telemedycyna Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

2013-05-31
Raport nr 4/2013: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyny Polskiej S.A. wraz z projektami uchwał

2013-01-30
Raport nr 3/2013: Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

2013-01-07
Raport nr 2/2013: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie w górę 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2013-01-07
Raport nr 1/2013: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2012-09-19
Raport nr 4/2012: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej 10% w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2012-04-17
Raport nr 1/2012: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał.

2011-12-07
Raport nr 4/2011: Informacja o transakcji sprzedaży akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej.

2011-06-14
Raport nr 3/2011: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Telemedycyna Polska S.A. w dniu 09.06.2011 r.

2011-05-13
Raport nr 1/2011: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał

2010-11-03
Raport nr 12/2010: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Telemedycyna Polska S.A. w dniu 29 października 2010 r.

2010-10-22
Raport nr 10/2010: Ujawnienie stanu posiadania (TFI PZU SA)

2010-10-21
Raport nr 9/2011: Zmiana stanu posiadania akcji Telemedycyna Polska S.A. przez akcjonariusza

2010-10-20
Raport nr 8/2011: Zmiana stanu posiadania akcji Telemedycyna Polska S.A. przez akcjonariusza

2010-10-20
Raport nr 7/2011: Zmiana stanu posiadania akcji Telemedycyna Polska S.A. przez akcjonariusza

2010-10-15
Raport nr 6/2010: Zmiana stanu posiadania akcji Telemedycyna Polska S.A. przez akcjonariusza

2010-10-14
Raport nr 5/2010: Zmiana stanu posiadania akcji Telemedycyna Polska S.A. przez akcjonariusza

2010-10-14
Raport nr 4/2010: Zmiana stanu posiadania akcji Telemedycyna Polska S.A. przez akcjonariusza

2010-10-14
Raport nr 3/2010: Zmiana stanu posiadania akcji Telemedycyna Polska S.A. przez akcjonariusza

2010-10-01
Raport nr 2/2010: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał

2010-08-11
Raport nr 1/2010: Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Strona dostępna
tylko dla personelu medycznego
Strona dostępna
tylko dla personelu medycznego