Telemedycyna Polska S.A.

Infolinia: 801 707 188 (pon-pt 8:00-16:00)
Struktura przychodów | Telemedycyna Polska S.A.

Struktura przychodów

Przychody Grupy (tys. PLN)*2009201020112012201320142015

Dynamika i struktura przychodów Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska w latach 2009-2015 (tys. PLN)*

Przychody ogółem1 4112 1864 0815 8216 1265 7115 241
- Sprzedaż usług telekardiologicznych1 0891 6783 4304 9534 9404 3083 907
- Akcje medyczne315499500483543588526
- Przychodnia00131354564750791
- Sprzedaż towarów i materiałów241672487
- Pozostałe przychody55135378545610
Dynamika wzrostu przychodów+147,5%+54,9%+86,7%+42,6%+5,2%-6,8%-8%

* Przychody skonsolidowane od 2011 r.

 

Struktura przychodów Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska w 2014 r. wg płatników świadczonych usług

Przychody Grupy (tys. PLN)20142013Zmiana %
Pacjenci indywidualni3 0443 567-15%
Podmioty medyczne1 2111 367-11%
Akcje medyczne588543+8%
Pacjenci przychodni748565+33%
Pozostałe przychody13578+74%
SUMA5 7256 119-6%

Dominujący udział w strukturze przychodów Grupy Kapitałowej w 2014 r. miały usługi świadczone bezpośrednio na rzecz pacjentów indywidualnych, które odpowiadały za przychody netto ze sprzedaży w kwocie 3.044 tys. PLN. Przychody z tytułu powyższych usług spadły w analizowanym okresie o 15% r/r. Udział przychodów z tytułu usług świadczonych bezpośrednio na rzecz pacjentów indywidualnych w strukturze skonsolidowanych przychodów wyniósł w 2014 r. 54%.

Usługi, w ramach których płatnikami były podmioty medyczne, odpowiadały w 2014 roku za 28% ogółu przychodów Grupy, generując obrót na poziomie 1.211 tys. PLN. Dynamika wzrostu przychodów w tym segmencie usług w 2014 r. wyniosła -11,4% r/r.

Przychody dotyczące zarówno usług świadczonych bezpośrednio pacjentom indywidualnym, jak i usług, w których płatnikami są podmioty medyczne, zawierają w sobie przychody abonamentowe, przychody z tytułu aktywacji usług oraz przychody z tytułu przeprowadzania i opisywania badań.

Usługi świadczone na rzecz pacjentów przychodni CNK Kardiofon w Warszawie pozwoliły w 2014 r. osiągnąć 748 tys. PLN przychodów, tj. 33% więcej niż w roku ubiegłym.

W 2014 roku dzięki prowadzonym akcjom medycznym Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody na poziomie 588 tys. PLN, co odpowiada 12% ogółu przychodów.

Strona dostępna
tylko dla personelu medycznego
Strona dostępna
tylko dla personelu medycznego