Należymy do grupy Neuca Logo
Należymy do grupy Neuca Logo EU

Usługi zdrowotne dla mieszkańców Bytomia

Telemedycyna Polska S.A. w partnerstwie z Przychodnią Lekarską Szombierki Sp. z o.o realizuje projekt pn.: Usługi zdrowotne dla mieszkańców Bytomia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie […]

Innowacyjne usługi telemedyczne

15 Marzec 2017 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Telemedycyna Polska S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wprowadzenie usługi telemedycznej do zastosowania w profilaktyce, diagnostyce i terapii medycznej w kardiologii opartej o innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz organizacyjne przez Spółkę Telemedycyna Polska S.A. Projekt zakłada rozszerzenie oferty Spółki Telemedycyna Polska S.A. o innowacyjne usługi telemedyczne możliwe do […]

Protokół z wyboru oferty

13 Marzec 2017 Data: 13.03.2017 Szanowni Państwo W poniżej załączonym protokole przedstawiamy wyniki postępowania nr 2/2017_TELEMEDYCYNA  na dostawę oprogramowania – platformy telemedycznej. Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Protokół z wyboru oferty

Data: 17.02.2017 Szanowni Państwo W poniżej załączonym protokole przedstawiamy wyniki postępowania nr 1/2017_TELEMEDYCYNA  na dostawę aparatów do zdalnego monitoringu kardiologicznego. Dziękujemy za udział w postępowaniu. Protokół z wyboru oferty znajduje się poniżej: