Należymy do grupy Neuca Logo
Należymy do grupy Neuca Logo EU

Relacje inwestorskie

Rynek telemedycyny w Polsce obecnie znajduje się w fazie bardzo dynamicznego rozwoju. Analogiczne tendencje mają miejsce również w segmencie telekardiologii, w ramach której Spółka prowadzi działalność.
Telemedycyna Polska S.A., będąc liderem rynku telekardiologicznego w Polsce, wywiera wpływ na krajową branżę telekardiologiczną, w szczególności poprzez podejmowanie inicjatyw propagujących ideę oraz edukację w zakresie usług telemedycznych.

Strategicznym celem Spółki jest utrzymanie pozycji lidera dynamicznie rozwijającego się rynku usług telemedycznych w Polsce i stałe zwiększanie udziału w nim. W tym celu Spółka od początku swojej działalności szeroko wykorzystuje najnowsze technologie telemedyczne, by budować przewagę konkurencyjną i umacniać pozycję lidera rynku w zakresie kompleksowej diagnostyki telekardiologicznej i zapewnienia bezpieczeństwa kardiologicznego.

Kompleksowa oferta usług diagnostyki i całodobowej teleopieki kardiologicznej

Usługi Telemedycyny Polskiej S.A. adresowane są zarówno do klientów indywidualnych, jak i do placówek medycznych, gdzie Spółka jest atrakcyjnym partnerem, umożliwiającym wykonywanie diagnostyki kardiologicznej przez outsourcing usług, co wpływa na obniżenie kosztów placówki medycznej, jak i generowanie przez nią nowych źródeł przychodów.

Budowa wartości i przewagi konkurencyjnej Grupy

Spółka posiada własną platformę telemedyczną, której kluczowym elementem jest profesjonalne Centrum Telemedyczne, pełniące funkcję operacyjnego centrum diagnostycznego Telemedycyny Polskiej S.A. Centrum pracuje 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku.

Zamierzeniem Telemedycyny Polskiej S.A. jest stała rozbudowa nowoczesnej platformy telemedycznej zintegrowanej z Centrum Telemedycznym, w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług oraz poszerzanie ich wachlarza o kolejne obszary i funkcjonalności, głównie z segmentu telekardiologicznego.

Rozwój i dywersyfikacja działań sprzedażowych z wykorzystaniem własnego Call Center

Podstawowym kanałem dystrybucji usług Spółki jest kanał sprzedaży bezpośredniej, oparty o własny, w pełni skomputeryzowany, profesjonalny dział call-center, wyodrębniony organizacyjnie w ramach struktur działu sprzedaży.
Taki model sprzedaży pozwala na budowanie efektywnych, bezpośrednich relacji z klientami Spółki.

Alternatywnym kanałem dystrybucji jest stale rozwijana sieć współpracujących ze Spółką placówek medycznych, które oferują swoim pacjentom usługi diagnostyki kardiologicznej z wykorzystaniem oferty Telemedycyny Polskiej S.A. dla placówek medycznych.

Działania profilaktyczno-edukacyjne i społeczna odpowiedzialność biznesu

Utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu rynku telemedycznego w Polsce oraz znaczącego udziału w rynku przez Telemedycynę Polską S.A. wymaga działań edukacyjnych z zakresu telemedycyny i telekardiologii.

Telemedycyna Polska S.A. skutecznie łączy dbałość o wzrost wartości firmy dla jej akcjonariuszy oraz o edukację rynku z budowaniem społecznie odpowiedzialnego biznesu. Spółka jest inicjatorem i organizatorem największej ogólnopolskiej kampanii bezpłatnych badań serca „Zadbaj o swoje serce”, organizowanej nieprzerwanie od 2006 roku w centrach handlowych na terenie całego kraju.

Głównym celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do lekarzy specjalistów i dietetyków oraz profilaktyka kardiologiczna w zakresie wykonywania badań EKG, obliczania wskaźnika BMI, pomiaru ciśnienia krwi oraz poziomu cholesterolu, wskazań właściwej diety, zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu i nadwadze. Dodatkowo pacjenci zostają zdiagnozowani pod kątem stwierdzenia czynników ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca oraz zawału mięśnia sercowego. Akcje są przeprowadzane w najczęściej odwiedzanych punktach miasta, czyli w hipermarketach i centrach handlowych. Wybór miejsc, w których odbywają się bezpłatne badania, podyktowany jest przede wszystkim powszechną dostępnością dla odwiedzających oraz możliwością szerszego dotarcia do zainteresowanych.