Należymy do grupy Neuca Logo
Należymy do grupy Neuca Logo EU

Relacje inwestorskie

Dynamika i struktura przychodów Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska w latach 2009-2015 (tys. PLN)*

Przychody Grupy (tys. PLN)*2009201020112012201320142015
Przychody ogółem1 4112 1864 0815 8216 1265 7115 241
Sprzedaż usług telekardiologicznych1 0891 6783 4304 9534 9404 3083 907
Akcje medyczne315499500483543588526
Przychodnia00131354 564750791
Sprzedaż towarów i materiałów241672487
Pozostałe przychody55135378545610
Dynamika wzrostu przychodów+147,5%+54,9%+86,7%+42,6%+5,2% -6,8%-8%

Struktura przychodów Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska w 2014 r. wg płatników świadczonych usług

Przychody Grupy (tys. PLN)20142013Zmiana %
Pacjenci indywidualni3 0443 567-15%
Podmioty medyczne1 2111 367-11%
Akcje medyczne588543+8%
Pacjenci przychodni748565+33%
Pozostałe przychody13578+74%
SUMA5 7256 119-6%

Dominujący udział w strukturze przychodów Grupy Kapitałowej w 2014 r. miały usługi świadczone bezpośrednio na rzecz pacjentów indywidualnych, które odpowiadały za przychody netto ze sprzedaży w kwocie 3.044 tys. PLN. Przychody z tytułu powyższych usług spadły w analizowanym okresie o 15% r/r. Udział przychodów z tytułu usług świadczonych bezpośrednio na rzecz pacjentów indywidualnych w strukturze skonsolidowanych przychodów wyniósł w 2014 r. 54%.

Usługi świadczone na rzecz pacjentów przychodni CNK Kardiofon w Warszawie pozwoliły w 2014 r. osiągnąć 748 tys. PLN przychodów, tj. 33% więcej niż w roku ubiegłym.

Przychody dotyczące zarówno usług świadczonych bezpośrednio pacjentom indywidualnym, jak i usług, w których płatnikami są podmioty medyczne, zawierają w sobie przychody abonamentowe, przychody z tytułu aktywacji usług oraz przychody z tytułu przeprowadzania i opisywania badań.

Usługi, w ramach których płatnikami były podmioty medyczne, odpowiadały w 2014 roku za 28% ogółu przychodów Grupy, generując obrót na poziomie 1.211 tys. PLN. Dynamika wzrostu przychodów w tym segmencie usług w 2014 r. wyniosła -11,4% r/r.

W 2014 roku dzięki prowadzonym akcjom medycznym Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody na poziomie 588 tys. PLN, co odpowiada 12% ogółu przychodów.