Należymy do grupy Neuca Logo
Należymy do grupy Neuca Logo EU

Uruchomienie ogólnopolskiego Programu

W styczniu 2015 roku Telemedycyna Polska S.A. uruchomiła ogólnopolski Program o charakterze edukacyjno-profilaktyczno-społecznym. Pacjenci cierpiący na choroby układu sercowo – naczyniowego są włączani do Programu bezpośrednio w partnerskich placówkach medycznych na terenie Polski i korzystają z profitów darmowej teleopieki kardiologicznej przez okres 3 miesięcy. Program ten został objęty Honorowym Patronatem Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia.

Do tej pory do Programu przystąpiło wiele prestiżowych placówek medycznych, głównie na terenie Polski południowej i południowo – zachodniej. W kolejnych miesiącach systematycznie włączana jest coraz większa grupa Pacjentów obciążonych kardiologicznie. Celem Programu jest budowanie świadomości przede wszystkim Pacjentów oraz personelu medycznego w zakresie korzyści ze stosowania telemedycyny.