Należymy do grupy Neuca Logo
Należymy do grupy Neuca Logo EU

Zadbaj o Swoje Serce

„Zadbaj o Swoje Serce” to ogólnopolska kampania bezpłatnych badań serca, organizowana nieprzerwanie od 2006 roku w centrach handlowych na terenie całego kraju.
Do grudnia 2015 r. odbyło się łącznie 288 akcji, podczas których przebadaliśmy ponad 37 tysięcy osób.
W ramach programu wszyscy chętni mogą bezpłatnie:

  • wykonać badania EKG
  • zmierzyć ciśnienie krwi
  • zmierzyć poziom cholesterolu
  • obliczyć wskaźnik BMI
  • skonsultować wyniki z lekarzem specjalistą
  • zasięgnąć porady dotyczącej właściwej diety
  • Głównym celem kampanii jest wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób serca, w szczególności: choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii, które w Polsce wciąż są najczęstszą przyczyną zgonów.

Projekt ma za zadanie edukować, jak istotną rolę dla naszego zdrowia odgrywa profilaktyka, zdrowy styl życia oraz odpowiednia dieta. Lekarze zachęcają przede wszystkim do racjonalnego odżywiania, poddawania się badaniom okresowym oraz do wdrażania innych działań profilaktycznych, jak również motywują do podjęcia istotnych decyzji z perspektywy zdrowia i ochrony serca.

Plebiscyt Liderów Ochrony Zdrowia

Kampania „Zadbaj o swoje serce” – ogólnopolski program bezpłatnych badań serca – została doceniona w obszarze działań na rzecz promocji zdrowia, zostając laureatem III nagrody VII edycji prestiżowego Plebiscytu Liderów Ochrony Zdrowia, którego organizatorem jest czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia.
W ramach „Zadbaj o swoje serce” uruchomiona została Mobilna Poradnia Kardiologiczna, która przeprowadza akcje medyczne w wybranych 7 regionach Polski. W ciągu roku organizujemy minimum 35 całodniowych, bezpłatnych, specjalistycznych eventów. Każda przeprowadzona akcja ułatwia uczestnikom projektu dostęp do lekarzy specjalistów oraz umożliwia profilaktykę kardiologiczną w zakresie wykonywanych badań.

Podczas wielu spotkań organizowanych m.in. w centrach handlowych, uczestnicy mogą skorzystać z szeregu badań i specjalistycznych konsultacji. Pacjenci są diagnozowani pod kątem stwierdzenia czynników ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca oraz zawału mięśnia sercowego.

Gospodarzami i jednocześnie współorganizatorami akcji są zaangażowane społecznie centra handlowe. Wybór miejsc podyktowany jest przede wszystkim powszechną dostępnością dla odwiedzających oraz możliwością szerszego dotarcia do zainteresowanych, zgodnie z założeniem strategicznym „być tam, gdzie już są” – czyli wyjść do pacjentów w miejscach, gdzie przebywają.

Plebiscyt „Know Health”

Ogólnopolska Kampania „Zadbaj o swoje serce” jest również laureatem pierwszej nagrody w prestiżowym plebiscycie „Know Health” w kategorii „Najlepsze działania CSR w dziedzinie promocji i profilaktyki zdrowia”.Szacowna kapituła plebiscytu wyłoniła zwycięzców spośród wielu wartościowych, licznie zgłoszonych programów zdrowotnych.
„Misją kampanii „Zadbaj o swoje serce” jest uświadamianie konsumentów o zagrożeniach związanych z wysokim poziomem cholesterolu oraz obalanie stereotypów z tym związanych. Ponieważ głęboko wierzymy w potrzebę realizacji działań tego typu i są one zbieżne z naszą strategią CSR, niemal od początku wspieramy „Zadbaj o swoje serce”, w tym roku Optima Cardio została Partnerem Strategicznym kampanii na zasadzie wyłączności.” – dodaje Katarzyna Marczewska, Group Brand Manager ZT „Kruszwica” S.A.

Plebiscyt „Know Health” jest częścią Międzynarodowego Forum Promocji Zdrowia i Profilaktyki Know Health. Tegoroczna, trzecia edycja Forum poświęcona była tematyce „Zdrowe społeczności: współczesne wyzwania a technologie”. Forum zostało pomyślane jako platforma wymiany doświadczeń najefektywniejszych projektów i programów zdrowotnych zarówno polskich, jak i zagranicznych. Szacowna kapituła Plebiscytu przyznała Kampanii „Zadbaj o swoje serce” I nagrodę w kategorii „Najlepsze działania CSR w dziedzinie promocji i profilaktyki zdrowia”. Projekt został wyłoniony spośród wielu wartościowych i licznie zgłoszonych kampanii, realizowanych m.in. przez takie firmy jak Jeronimo Martins Polska (właściciel sieci sklepów Biedronka) czy Siemens. W kapitule Plebiscytu zasiadali wybitni eksperci w dziedzinie ochrony zdrowia, m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Sławomir Neumann, Prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki, Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka oraz inni zasłużeni na polu szeroko pojętej promocji zdrowia.

Realizacja całego przedsięwzięcia jest możliwa dzięki współpracy ze sponsorami, współorganizatorami oraz patronami medialnymi, którym w tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować.

Zachęcamy Państwa do współpracy przy projekcie. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt: zadbajoswojeserce@telemedycynapolska.pl