EU

Obowiązek informacyjny

Administratorem Twoich danych jest Telemedycyna Polska S.A., ul. Ligocka 103, Katowice. Cenimy swoich przyszłych Klientów i dbamy o bezpieczeństwo powierzanych danych osobowych. Zobowiązujemy się szanować Twój czas i dostosowywać się do Ciebie oraz podchodzić do naszych rozmów z najwyższą kulturą i inicjować je z rozsądną częstotliwością. Podajesz nam swoje dane dobrowolnie. Będziemy je przetwarzać w celach marketingowych z wykorzystaniem wskazanych przez Ciebie kanałów kontaktowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO* tj. Twojej zgody – czyli wypełnienia formularza kontaktowego celem przedstawienia Naszej oferty usług z zakresu diagnostyki i monitoringu kardiologicznego lub organizacji akcji medycznych, którą możesz w każdym momencie wycofać bądź zmienić wybrane kanały kontaktowe. Dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody. Twoje dane będziemy przetwarzać także w celach analitycznych, po to by ulepszać nasze produkty i usługi, przez co dążyć do zwiększenia zadowolenia naszych Klientów. W tym celu możemy analizować i łączyć wszystkie dane powiązane z Tobą, którymi dysponujemy. Uznajemy, że takie przetwarzanie danych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO*). W każdym momencie masz prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec takiego przetwarzania. Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu osiągniecia celu, nie dłużej jednak niż 10 lat lub do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu. Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie podmioty, które świadczą na naszą rzecz usługi: informatyczne, prawne, doradcze i audytowe. Informujemy, że przysługuje Ci prawo wycofania zgody, prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli będziesz chciał skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z nami pod adresem iod@telemedycynapolska.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem iod@telemedycynapolska.pl. Podając w formularzu swój adres e-mail celem przedstawienia Naszej oferty wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Telemedycynę Polską S.A. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci poczty elektronicznej lub komunikatów internetowych, w tym przesyłanie tych wiadomości e-mail lub komunikatów automatycznie, za pomocą systemów działających bez udziału człowieka. Podając w formularzu swój numer telefonu celem przedstawienia Naszej oferty wyrażasz zgodę na kontakt przez Telemedycynę Polską S.A, za pośrednictwem Twojego telefonu (zarówno w formie połączeń głosowych, jak i wiadomości SMS i MMS) i nawiązywanie tego kontaktu za pomocą automatycznych systemów wywołujących tj. działających bez udziału człowieka, w celu realizacji niniejszej zgody na marketing. * RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27.04.2016 r.