EU

Telemedycyna Polska S.A. pełni rolę Całodobowego Telemedycznego Centrum Diagnostyki i Monitorowania w Kardiologii świadcząc kompleksowe usługi zdalnej diagnostyki kardiologicznej.

Współpracując z wiodącymi producentami nowoczesnych urządzeń telemedycznych i teleinformatycznych na świecie, przenosi na rynek krajowy najlepsze rozwiązania z zagranicy i na ich podstawie tworzy innowacyjne modele świadczeń zdrowotnych dostosowane do rynku polskiego.

Zadbaj o serca swoich pacjentów i skieruj na kompleksową, nowoczesną i specjalistyczną diagnostykę kardiologiczną.