EU

O nas

Jesteśmy liderem usług telemedycznych w Polsce

Inspirowani możliwościami medycyny i motywowani rozwojem technologii już od 2005 roku angażujemy się w tworzenie innowacyjnych usług telemedycznych. Gwarantując najwyższe standardy opieki, zwiększamy dostępność do świadczeń medycznych w zakresie telekardiologii i usług teleopiekuńczych.

Co nas wyróżnia?

Odznaczające się na rynku doświadczenie z zakresu telemedycyny, sprawdzone procedury i umiejętne wykorzystanie najnowszych technologii 

Budowanie wiedzy na temat Pacjenta, umiejętne wykorzystanie danych i tworzenie spersonalizowanych programów opieki

Potwierdzone doświadczenie w efektywnych wdrożeniach i optymalizacji procesów stacjonarnej opieki medycznej

Własne Centrum Telemedyczne oraz całodobowe Telemedyczne Centrum Alarmowe, zachowujące wysokie standardy opieki

 Niższe koszty realizacji świadczeń, większa dostępność, dopasowany zakres opieki – to korzyści,
po które już dziś sięgnęli nasi partnerzy.  

Wierzymy w medycynę opartą na wartości (ang. value based healthcare) umożliwiającą zestawienie oczekiwanych celów z osiąganymi efektami leczenia. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu rzetelnych danych medycznych, definiowaniu korzyści dla Pacjenta oraz porównaniu osiągniętych wyników leczenia z poniesionymi wydatkami.

Podążając za rozwojem rynku nieustannie szukamy odpowiedzi na pojawiające się potrzeby coraz bardziej świadomych Pacjentów.

Realizujemy świadczenia z zakresu konsultacji medycznych, diagnostyki serca i programów opieki dla osób z niewydolnością serca i po przebytych incydentach kardiologicznych. 14 lat praktyki w realizacji akcji przesiewowych, 60 tys. konsultowanych badań rocznie,  programy długoterminowej zdalnej opieki i monitoringu kardiologicznego dla ponad 3 tys. Pacjentów,  pozwoliły nam na wypracowanie odpowiednich procesów gromadzenia i przetwarzania danych, również procedur kwalifikacji Pacjenta, a w ślad za tym świadczenia spersonalizowanej usługi medycznej na bardzo wysokim poziomie. 

Grupa kapitałowa

W skład grupy kapitałowej w której podmiotem dominującym jest Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, wchodzą następujące spółki zależne:

  • – Medtech Innovations Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ul. Ligockiej 103, KRS: 0000147196, NIP: 5261053587, REGON: 011780765. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż i dystrybucja wyrobów medycznych.
  • – Telemedyczne Systemy Informatyczne Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (00-688) ul.  Emilii Plater 28,  KRS: 0000713248, NIP: 7010796702, REGON: 369251012. Przedmiotem działalności jest działalność związana z oprogramowaniem.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)