EU

Całodobowy zdalny monitoring

Teleopieka dla seniorów

Oferujemy szeroki zakres rozwiązań teleopiekuńczych, stworzonych po to, by wspierać osoby starsze, niesamodzielne oraz tych, którzy cierpią na choroby przewlekłe. Teleopieka poprawia jakość życia, dając bezpieczeństwo dzięki stałemu monitorowaniu parametrów życiowych.

  Wypełnienie formularza jest dobrowolne. Podane dane kontaktowe przetwarzać będzie Telemedycyna Polska S.A. w celu przedstawiania informacji o oferowanych produktach i usługach oraz podejmowanych działaniach edukacyjnych. rozwiń

  Administratorem danych jest Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Ligocka 103. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych - przedstawiania informacji o oferowanych produktach i usługach oraz podejmowanych działaniach edukacyjnych np. informować o organizowanych warsztatach, akcjach medycznych, materiałach promujących zdrowy styl życia, konkursach edukacyjnych (marketing bezpośredni) poprzez nawiązywanie rozmów telefonicznych, wysyłkę wiadomości e-mail, SMS lub MMS. Działania takie uznajemy za nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w związku ze zgodą na przesyłanie informacji handlowej (art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego). Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub wycofania zgody. W każdym momencie masz prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowej. Zgodę możesz wycofać podczas każdej rozmowy z naszymi pracownikami lub wysyłając do Nas e-mail. Przysługuje Ci także prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie podmioty, które świadczą na naszą rzecz usługi: informatyczne, prawne, doradcze i audytowe. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem iod@telemedycynapolska.pl. RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27.04.2016 r. Zapoznaj się z szerszą informacją o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i przysługujących Ci prawach – kliknij.

  zwiń

  Teleopieka senioralna: skoordynowane działania niosące pomoc

  Innowacyjne na rynku rozwiązania teleopiekuńcze pozwalają na zdrowsze i bezpieczne funkcjonowanie. Niezależnie od miejsca – zarówno w domu, jak i w placówkach opiekuńczych – nasze zintegrowane rozwiązanie pozwala na całodobowy monitoring czynności życiowych oraz na dostarczenie natychmiastowej, doraźnej pomocy.

  Dzięki teleopiece samorządy oraz gminy mogą objąć starszych, chorych oraz niesamodzielnych mieszkańców kompleksową opieką zdrowotną, w tym opiekuńczą z wykorzystaniem tele-narzędzi do przywoływania pomocy.

  Korzyści

  Redukcja kosztów opieki

  Odciążenie opiekunów oraz domów opieki

  Obniżenie hospitalizacji

  Wsparcie dla osób starszych i niesamodzielnych

  Teleopieka – wsparcie w lepszej opiece nad seniorami

  Usługi teleopiekuńcze to zarówno szansa na odciążenie aktywnych zawodowo bliskich seniora  w opiece i kontroli samopoczucia, jak i rozwiązanie dające bezpieczeństwo i poprawiające jakość życia osób samotnych.

  Podopieczni teleopieki nosząc niewielkiej wielkości teleopaskę mogą w każdej chwili wcisnąć przycisk SOS i skorzystać całodobowego Centrum Ratownictwa Medycznego, w którym zespół ratowników i konsultantów nieustannie czuwa nad ich zdrowiem i życiem.

  Nasi podopieczni mogą pozostać w swoim środowisku przy jednoczesnym stałym telemonitoringu profesjonalnych opiekunów. Ponadto urządzenia działają wewnątrz oraz na zewnątrz budynków, co sprawia, że pozostają pod opieką 24h na dobę.

  Stan zdrowia seniora pod kontrolą

  Nasze rozwiązania z zakresu teleopieki wspomagają szeroką rzeszę osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

  W partnerstwie z Przychodnią Lekarską Szombierki Sp. z o.o realizujemy projekt pn.: Usługi zdrowotne dla mieszkańców Bytomia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Projekt współfinansowany jest ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

  Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Projektu. 

  Wprowadź z nami usługi teleopiekuńcze w ramach swojej oferty!

  Umów się na dogodny termin
  i porozmawiaj z naszymi ekspertami.