EU

ROZWIĄZANIA

Wsparcie podmiotów medycznych

Wzbogać ofertę swojej placówki o nowoczesne usługi z zakresu diagnostyki i monitoringu kardiologicznego. Zapewnisz tym samym pełniejszą opiekę pacjentom, a sobie dodatkowe źródło przychodów.

  Wypełnienie formularza jest dobrowolne. Podane dane kontaktowe przetwarzać będzie Telemedycyna Polska S.A. w celu przedstawiania informacji o oferowanych produktach i usługach oraz podejmowanych działaniach edukacyjnych. rozwiń

  Administratorem danych jest Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Ligocka 103. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych - przedstawiania informacji o oferowanych produktach i usługach oraz podejmowanych działaniach edukacyjnych np. informować o organizowanych warsztatach, akcjach medycznych, materiałach promujących zdrowy styl życia, konkursach edukacyjnych (marketing bezpośredni) poprzez nawiązywanie rozmów telefonicznych, wysyłkę wiadomości e-mail, SMS lub MMS. Działania takie uznajemy za nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w związku ze zgodą na przesyłanie informacji handlowej (art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego). Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub wycofania zgody. W każdym momencie masz prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowej. Zgodę możesz wycofać podczas każdej rozmowy z naszymi pracownikami lub wysyłając do Nas e-mail. Przysługuje Ci także prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie podmioty, które świadczą na naszą rzecz usługi: informatyczne, prawne, doradcze i audytowe. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem iod@telemedycynapolska.pl. RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27.04.2016 r. Zapoznaj się z szerszą informacją o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i przysługujących Ci prawach – kliknij.

  zwiń

  Pakiet profesjonalnych usług telemedycznych w zakresie diagnostyki i opieki kardiologicznej

  • Opis badań holterowskich (EKG, RR, event holter) – dla dorosłych i dzieci
  • Opis 12-sto odprowadzeniowego EKG spoczynkowego – dla dorosłych i dzieci
  • Diagnostyka bezdechu sennego
  • Opieka kardiologiczna dla pacjentów indywidualnych
  • Telekonsultacje kardiologiczne
  • Współpraca w zakresie opieki koordynowanej

  Nasze usługi polecamy

  Placówkom Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Gabinetom kardiologicznym,
  medycyny sportowej oraz medycyny pracy

  Szpitalom oraz Domom Pomocy Społecznej

  Korzyści

  • Szybkie i profesjonalne opisy EKG realizowane 6 dni w tygodniu
  • Opisy sporządzane są przez lekarza specjalistę
  • Brak kosztów zakupu urządzeń, serwisowania oraz ubezpieczenia
  • Stałe wsparcie techniczne i serwisowe
  • Dostęp do najlepszych technologii medycznych
  • Kompaktowe urządzenia
  • Oszczędność czasu lekarza
  • Profesjonalna i bezpieczna diagnostyka dla pacjenta

  Oferta współpracy

  1. Wyposażamy placówkę w sprzęt i oprogramowanie

  Dysponujemy nowoczesnymi urządzeniami oraz przyjaznym w obsłudze oprogramowaniem pozwalającym wysyłać badania wprost do naszego Centrum Telemedycznego

  2. Szkolimy personel

  Personel placówki jest szkolony zarówno na etapie wdrożenia, jak i może liczyć na stałe wsparcie merytoryczne oraz techniczne

  3. Opisujemy badania

  • Przesłane do nas badania EKG opisujemy średnio w kilkanaście minut, a badania holterowskie nawet do 24h

  Kontakt w sprawie współpracy:

   

  Joanna Nowak

  tel: 795 498 042