EU

Kontakt

Skontaktuj się z nami lub umów się na spotkanie w naszej siedzibie

Telemedycyna Polska S.A.
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
(Euro-Centrum S.A. Budynek nr 8)

Telefon: 32 376 14 55
Fax: 32 376 14 59
E-mail: info@telemedycynapolska.pl

Inspektor Ochrony Danych: Rafał Schreiber
E-mail: iod@telemedycynapolska.pl

  Wypełnienie formularza jest dobrowolne. Podane dane kontaktowe przetwarzać będzie Telemedycyna Polska S.A. w celu przedstawiania informacji o oferowanych produktach i usługach oraz podejmowanych działaniach edukacyjnych. rozwiń

  Administratorem danych jest Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Ligocka 103. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych - przedstawiania informacji o oferowanych produktach i usługach oraz podejmowanych działaniach edukacyjnych np. informować o organizowanych warsztatach, akcjach medycznych, materiałach promujących zdrowy styl życia, konkursach edukacyjnych (marketing bezpośredni) poprzez nawiązywanie rozmów telefonicznych, wysyłkę wiadomości e-mail, SMS lub MMS. Działania takie uznajemy za nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w związku ze zgodą na przesyłanie informacji handlowej (art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego). Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub wycofania zgody. W każdym momencie masz prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowej. Zgodę możesz wycofać podczas każdej rozmowy z naszymi pracownikami lub wysyłając do Nas e-mail. Przysługuje Ci także prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie podmioty, które świadczą na naszą rzecz usługi: informatyczne, prawne, doradcze i audytowe. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem iod@telemedycynapolska.pl. RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27.04.2016 r. Zapoznaj się z szerszą informacją o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i przysługujących Ci prawach – kliknij.

  zwiń

  Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103, jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem księgi rejestrowej 000000022425.

  NIP: 6482542977, REGON: 240102536, KRS: 0000352918, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

  Rachunek Bankowy: ING Bank Śląski 75 1050 1214 1000 0090 3096 3277

  Zarząd:

  Łukasz Bula – Prezes Zarządu