Należymy do grupy Neuca Logo
Należymy do grupy Neuca Logo EU

Administratorem Twoich danych jest Telemedycyna Polska S.A., (ul. Ligocka 103, Katowice, e-mail: info@telemedycynapolska.pl, tel.: 32 376 14 55), która wyznaczyła Inspektora ochrony danych (e-mail: iod@telemedycynapolska.pl).

Jeśli jesteś pracownikiem (przedstawicielem) naszego Kontrahenta, to pragniemy Cię poinformować, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w treści wiadomości, ponieważ zostały nam udostępnione przez Twojego pracodawcę w celu realizacji wiążącej nas umowy współpracy. Możemy przetwarzać Twoje dane nawet gdy nie współpracujemy z Tobą bezpośrednio, a podstawą prawną tych działań są nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo jak będą istnieć cele przetwarzania przez nas danych Twojego pracodawcy. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec takiego przetwarzania, wyłącznie w sytuacji zaistnienia okoliczności przewidzianych w RODO. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem umownym.

Jeśli jesteś naszym potencjalnym Klientem, Kontrahentem lub Pracownikiem to pragniemy Cię poinformować, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w treści wiadomości, w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO*). O dalszych szczegółowych celach, zakresie i czasie przetwarzania poinformujemy Cię po zawarciu umowy. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie podmioty, które świadczą na naszą rzecz usługi: rachunkowe, informatyczne, prawne, doradcze i audytowe oraz inne podmioty, którym udostępnienie Twoich danych jest niezbędne do realizacji trwającej bądź przyszłej umowy (czy innego stosunku cywilnego) np. firmy kurierskie, transportowe itd.

Informujemy, że przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli jesteś naszym Klientem, Kontrahentem lub Pracownikiem to o celach, czasie i podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych poinformowaliśmy Cię w momencie zbierania Twoich danych osobowych np. przy zawieraniu umowy współpracy, umowy o pracę czy umowy o świadczenie usług, itd.

  • RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27.04.2016 r.