EU

Relacje inwestorskie

Witamy w serwisie relacji inwestorskich

Początki firmy Telemedycyna Polska S.A. sięgają roku 2005, kiedy została zawiązana spółka Śląskie Centrum Telemedycyny Sp. z o.o. W kolejnych latach firma systematycznie się rozwijała i poszerzała grono klientów. W 2010 r. spółka przekształciła się w spółkę akcyjną i zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, stając się tym samym pierwszą publiczną spółką telemedyczną w Polsce.

Jednym z podstawowych celów Zarządu Telemedycyna Polska S.A jest budowanie pozytywnych relacji z akcjonariuszami, inwestorami oraz analitykami. Zależy nam, żeby strefa relacji inwestorskich zapewniła dostęp do przejrzystej i kompletnej informacji na temat Spółki. Znajdą Państwo tutaj raporty bieżące i okresowe, prezentacje wyników oraz szereg innych istotnych informacji.