EU

Relacje inwestorskie

Telemedycyna Polska S.A.

ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
Telefon: +48 32 376 14 55
Fax: +48 32 376 14 59

Osobą odpowiedzialną za Relacje Inwestorskie jest Prezes Zarządu Łukasz Bula.
Zapytania prosimy kierować pod e-mail: relacjeinwestorskie@telemedycynapolska.pl

Partnerzy

Animator Rynku

Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała

Telefon: +48 33 812 84 40
Fax: +48 33 812 84 42
E-mail: bdm@bdm.com.pl
Internet: www.bdm.com.pl