Należymy do grupy Neuca Logo
Należymy do grupy Neuca Logo EU

Relacje inwestorskie

Anna Szymczak – Prezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Stosunki Międzynarodowe), Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Zarządzanie Płynnością Finansową Przedsiębiorstwa) oraz Wyższej Szkoły Bankowej (Psychologia w Biznesie). Ukończyła kurs m.in. Dyrektora Finansowego, Doradcy Restrukturyzacyjnego i Zarządzania Projektami.
Anna pełniła funkcję Dyrektora Operacyjnego w Telemedycynie Polskiej SA od października 2017 r., a w czerwcu 2018 została Prezesem Zarządu.
Łączy doświadczenie w sprzedaży, finansach, zarządzaniu strategicznym i operacyjnym. Zwolenniczka budowania zwinnych organizacji opartych na ludziach.

Łukasz Bula – Członek Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Jönköping International Business School w Szwecji. Karierę zawodową rozpoczął w Procter and Gamble w dziale Global Business Services w Warszawie, gdzie pracował przez 13 lat. W tym czasie realizował wiele regionalnych i globalnych projektów obejmujących różne obszary działalności przedsiębiorstwa, definiując strategię i wdrażając outsourcing procesów biznesowych. Pełni funkcję Prezesa Zarządu w TLP Inwest oraz jest członkiem zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom „Pomagamy z Uśmiechem”.