EU

Relacje inwestorskie

Łukasz Bula – Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Jönköping International Business School w Szwecji. Karierę zawodową rozpoczął w Procter and Gamble w dziale Global Business Services w Warszawie, gdzie pracował przez 13 lat. W tym czasie realizował wiele regionalnych i globalnych projektów obejmujących różne obszary działalności przedsiębiorstwa, definiując strategię i wdrażając outsourcing procesów biznesowych. Pełni funkcję Prezesa Zarządu w TLP Inwest oraz jest członkiem zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom „Pomagamy z Uśmiechem”.

Marzena Krawiec – Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – studia magisterskie, podyplomowe i doktoranckie. Ponadto absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Zajmowała się ochroną danych osobowych w podmiotach medycznych oraz właściwym ich wykorzystaniem w aspekcie świadczenia usług telemedycznych. Wieloletni nauczyciel akademicki. Od kilku lat związana z Telemedycyną Polską S.A., w tym od lutego 2020 r. w roli Dyrektora Operacyjnego. Odpowiedzialna za tworzenie i organizację usług telemedycznych dla klientów indywidualnych, placówek zdrowia, ubezpieczycieli i jednostek samorządu terytorialnego.