EU

Relacje inwestorskie

Struktura Akcjonariatu Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
TLP Inwest Sp. z o.o. 2 415 333 27,82% 2 415 333 27,82%
Neuca Med Sp. z o.o. 2 281 646 26,28% 2 281 646 26,28%
Krzysztof Szalwa 581 596 6,70% 581 596 6,70%
Piotr Pokrzywa 569 435 6,56% 569 435 6,56%
Janusz Orzeł 495 100 5,70% 495 100 5,70%
Pozostali 2 338 536 26,94% 2 338 536 26,94%