EU

Relacje inwestorskie

Struktura Akcjonariatu Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska

AkcjonariuszLiczba akcji% akcjiLiczba głosów% głosów
Neuca Med Sp. z o.o.2 281 64626,28%2 281 64626,28%
TLP Inwest Sp. z o.o.2 182 00025,13%2 182 00025,13%
Krzysztof Szalwa581 5966,70%581 5966,70%
Piotr Pokrzywa569 4356,56%569 4356,56%
Janusz Orzeł495 1005,70%495 1005,70%
Pozostali2 571 86929,62%2 571 86929,62%