Należymy do grupy Neuca Logo
Należymy do grupy Neuca Logo EU

Relacje inwestorskie

Struktura Akcjonariatu Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska

lp.AkcjonariuszLiczba akcji% akcjiLiczba głosów% głosów
1.Neuca Med Sp. z o.o.2 281 64634,15%2 281 64634,15%
2.TLP Inwest Sp. z o.o.2 106 00031,52% 2 106 00031,52%
3.Impera Capital ASI S.A.524 0177,84%524 0177,84%
4.Janusz Orzeł495 1007,41%495 1007,41%
5.Pozostali1 274 88319,08%1 274 88319,08%
Razem6 681 646100,00%6 681 646100,00%