EU

Relacje inwestorskie

13.06.2024
Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

11.06.2024
Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym doradcą

31.05.2024
Raport roczny skonsolidowany za 2023

15.05.2024
Raport okresowy za I kwartał 2024

31.05.2024
Raport roczny jednostkowy za 2023

11.04.2024
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska S.A.

11.04.2024
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. w dniu 28 marca 2024 r.

18.03.2024
Podpisanie umowy z firmą audytorską na badanie sprawozdania finansowego za lata 2023-2024 TELEMEDYCYNA POLSKA Spółka Akcyjna

01.03.2024
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A.

01.03.2024
Rezygnacja Wiceprezes Zarządu Spółki Telemedycyna Polska S.A.

14.02.2024
Raport okresowy za IV kwartał 2023

07.02.2024
Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

22.01.2024
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024

21.12.2023
Rejestracja zmiany Statutu Telemedycyna Polska S.A.

06.12.2023
Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

06.12.2023
Raport okresowy za III kwartał 2023 roku

14.08.2023
Raport okresowy za II kwartał 2023 roku

02.06.2023
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał

31.05.2023
Raport Roczny Skonsolidowany za 2022 r.

31.05.2023
Roczny Jednostkowy raport za 2022 r.

23.05.2023
Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

02.03.2023
Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku

22.11.2022
Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

16.08.2022
Raport okresowy za II kwartał 2022 roku

29.07.2022
Treść uchwał podjętych na ZWZA Telemedycyny Polskiej S.A.

1.07.2022
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ TMP wraz z projektami uchwał

30.06.2022
Skonsolidowany raport roczny za 2021 r.

30.06.2022
Jednostkowy raport roczny za 2021 r.

14.06.2022
Wyjaśnienie przyczyn nieopublikowania raportu rocznego w terminie przewidzianym regulaminem ASO

26.05.2022
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok

16.05.2022
Raport okresowy za I kwartał 2022 roku

27.01.2021
Raport okresowy za IV kwartał 2021 r.

27.01.2021
Harmonogram publikowania raportów Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

15.11.2021
Raport okresowy za III kwartał 2021r.

16.08.2021
Raport okresowy za II kwartał 2021r.

30.06.2021
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Telemedycyna Polska S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.

25.06.2021
Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

02.06.2021
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

31.05.2021
Skonsolidowany raport roczny za 2020 r.

31.05.2021
Raport jednostkowy raport roczny za 2020 r.

17.05.2021
Raport okresowy za I kwartał 2021r.

15.02.2021
Raport okresowy za IV kwartał 2020 r.

29.01.2021
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.

12.01.2021
Rejestracja zmian w Statucie Spółki oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego

17.12.2020
Powołanie Zarządu na nową kadencję

15.12.2020
Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii D Telemedycyna Polska S.A.

23.11.2020
Podsumowanie subskrypcji akcji serii D

16.11.2020
Raport okresowy za III kwartał 2020 r.

 25.09.2020
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D.

14.08.2020
Raport okresowy za II kwartał 2020 r.

07.08.2020
Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

07.08.2020
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Telemedycyna Polska S.A. w dniu 6 sierpnia 2020 r.

03.06.2020
Korekta 6/2020: Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2019

03.06.2020
Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2019

03.06.2020
Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2019

27.05.2020
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok

15.05.2020
Raport okresowy za I kwartał 2020 r.

14.02.2020
Raport okresowy za IV kwartał 2019 r.

24.01.2020
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.

24.01.2020
Rezygnacja Prezesa Zarządu

14.11.2019
Raport okresowy za III kwartał 2019 r.

14.08.2019
Raport okresowy za II kwartał 2019 r.

07.08.2019
Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii C do ASO na rynku NewConnect

19.07.2019
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

21.05.2019
Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Blue Oak Advisory sp. z o.o.

15.05.2019
Raport okresowy za I kwartał 2019 r.

14.05.2019
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Telemedycyna Polska S.A. w dniu 13 maja 2019 r.

08.04.2019
Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2018

08.04.2019
Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2018

05.04.2019
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

14.02.2019
Raport okresowy za IV kwartał 2018 r. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

14.11.2018
Raport okresowy za III kwartał 2018 r. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

14.08.2018
Raport okresowy za II kwartał 2018 r. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

29.06.2018
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Telemedycyna Polska S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

29.06.2018
Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

29.06.2018
Uzupełnienie informacji w związku z powołaniem Członka Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

29.06.2018
Uzupełnienie informacji w związku z powołaniem Członka Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

06.06.2018
Zmiana Prezesa Zarządu i powołanie Członka Zarządu na nową kadencję Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

31.05.2018
Raport roczny za rok obrotowy 2017 Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

30.05.2018
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

21.05.2018
Rejestracja podwyższenia kapitału. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

15.05.2018
Raport nr 06/2018: Raporty Spółek ESPI/EBI. Raport okresowy za I kwartał 2018 r. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

20.03.2018
Raport nr 05/2018: Zakończenie subskrypcji akcji serii C Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

15.02.2018
Raport nr 04/2018: Raporty Spółek ESPI/EBI. Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

14.02.2018
Raport nr 03/2018: Raporty Spółek ESPI/EBI. Raport okresowy za IV kwartał 2017 r. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

30.01.2018
Raport nr 02/2018: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

24.01.2018
Raport nr 01/2018: Rejestracja w KRS zmiany Statutu Spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjnam Zgromadzeniu Telemedycyna Polska S.A. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

07.12.2017
Raport nr 15/2017: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telemedycyna Polska S.A. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna

14.11.2017
Raport nr 14/2017: Raport okresowy za III kwartał 2017 r. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

10.11.2017
Raport nr 13/2017: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyny Polskiej S.A. wraz z projektami uchwał TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

14.08.2017
Raport nr 12/2017: Raport okresowy za II kwartał 2017 r. TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

29.06.2017
Raport nr 11/2017: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Telemedycyna Polska S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r.

01.06.2017
Raport nr 10/2017: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji.

01.06.2017
Raport nr 09/2017: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał.

31.05.2017
Raport nr 08/2017: Raport roczny za rok obrotowy 2016.

15.05.2017
Raport nr 07/2017: Raport okresowy za I kwartał 2017r.

14.02.2017
Raport nr 06/2017: Raport okresowy za IV kwartał 2016r.

18.01.2017
Raport nr 05/2017: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r

17.01.2017
Raport nr 04/2017: Uzupełnienie informacji w związku z powołaniem Członka Rady Nadzorczej

13.01.2017
Raport nr 03/2017: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

12.01.2017
Raport nr 02/2017: Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016

12.01.2017
Raport nr 01/2017: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telemedycyna Polska S.A..

16.12.2016
Raport nr 27/2016: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał.

14.11.2016
Raport nr 26/2016: Raport okresowy za III kwartał 2016r.

15.09.2016
Raport nr 25/2016: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji.

16.08.2016
Raport nr 24/2016: Raport okresowy za II kwartał 2016 r.

12.08.2016
Raport nr 23/2016: Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Telemedycyna Polska S.A.

12.08.2016
Raport nr 22/2016: Powołanie Prezesa Zarządu oraz odwołanie delegacji do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

12.08.2016
Raport nr 21/2016: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji.

20.07.2016
Raport nr 20/2016: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za czerwiec 2016r.

01.07.2016
Raport nr 19/2016: Uzupełnienie informacji w związku z powołaniem Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

01.07.2016
Raport nr 18/2016: Uzupełnienie informacji w związku z powołaniem Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

01.07.2016
Raport nr 17/2016: Uzupełnienie informacji w związku z powołaniem Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

30.06.2016
Raport nr 16/2016: Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

30.06.2016
Raport nr 15/2016: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Telemedycyna Polska S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r.

20.06.2016
Raport nr 14/2016: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za maj 2016r.

09.06.2016
Raport nr 13/2016: Odwołanie Prezesa Zarządu oraz delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.

03.06.2016
Raport nr 12/2016: Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2015.

03.06.2016
Raport nr 11/2016: Jednostkowy raport roczny Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2015.

01.06.2016
Raport nr 10/2016: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał.

16.05.2016
Raport nr 9/2016: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za kwiecień 2016r.

16.05.2016
Raport nr 8/2016: Raport okresowy za I kwartał 2016 r.

20.04.2016
Raport nr 7/2016: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za marzec 2016r.

18.03.2016
Raport nr 6/2016: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za luty 2016r.

19.02.2016
Raport nr 5/2016: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za styczeń 2016r.

15.02.2016
Raport nr 4/2016: Raport okresowy za IV kwartał 2015 r.

12.02.2016
Raport nr 3/2016: Zawarcie istotnej umowy.

27.01.2016
Raport nr 2/2016: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r.

19.01.2016
Raport nr 1/2016: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za grudzień 2015r.

18.12.2015
Raport nr 30/2015: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za listopad 2015r.

08.12.2015
Raport nr 29/2015: Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015.

20.11.2015
Raport nr 28/2015: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za październik 2015r.

16.11.2015
Raport nr 27/2015: Raport okresowy za III kwartał 2015 r.

20.10.2015
Raport nr 26/2015: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za wrzesień 2015r.

25.09.2015
Raport nr 25/2015: Podpisanie aneksu do umowy z Animatorem Rynku

18.09.2015
Raport nr 24/2015: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za sierpień 2015r.

04.09.2015
Raport nr 23/2015: Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

04.09.2015
Raport nr 22/2015: Rozwiązanie umowy z Animatorem Rynku

19.08.2015
Raport nr 21/2015: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za lipiec 2015r.

14.08.2015
Raport nr 20/2015: Raport okresowy za II kwartał 2015 r.

12.08.2015
Raport nr 19/2015: Powołanie Członka Zarządu Spółki.

20.07.2015
Raport nr 18/2015: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za czerwiec 2015r.

19.06.2015
Raport nr 17/2015: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za maj 2015r.

28.05.2015
Raport nr 16/2015: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Telemedycyna Polska S.A. w dniu 27 maja 2015 r.

20.05.2015
Raport nr 15/2015: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za kwiecień 2015r.

15.05.2015
Raport nr 14/2015: Raport okresowy za I kwartał 2015 r.

30.04.2015
Raport nr 13/2015: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał

29.04.2015
Raport nr 12/2015: Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2014

29.04.2015
Raport nr 11/2015: Jednostkowy raport roczny Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2014

27.04.2015
Raport nr 10/2015: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok

20.04.2015
Raport nr 09/2015: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za marzec 2015r. 

20.03.2015
Raport nr 08/2015: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za luty 2015r.

20.02.2015
Raport nr 07/2015: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za styczeń 2015r.

16.02.2015
Raport nr 06/2015: Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

20.01.2015
Raport nr 05/2015: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.

20.01.2015
Raport nr 04/2015: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za grudzień 2014r.

15.01.2015
Raport nr 03/2015: Informacja o zmianie w składzie Rady Nadzorczej

14.01.2015
Raport nr 02/2015: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Telemedycyna Polska S.A. w dniu 14 stycznia 2015 r.

14.01.2015
Raport nr 01/2015: Informacja o zmianie w składzie Zarządu

19.12.2014
Raport nr 28/2014: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za listopad 2014r.

18.12.2014
Raport nr 27/2014: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyny Polskiej S.A. wraz z projektami uchwał 

12.12.2014
Raport nr 26/2014: Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014r. 

20.11.2014
Raport nr 25/2014: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za październik 2014r.

14.11.2014
Raport nr 24/2014: Raport okresowy za III kwartał 2014 r.

20.10.2014
Raport nr 23/2014: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za wrzesień 2014r.

19.09.2014
Raport nr 22/2014: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za sierpień 2014r.

20.08.2014
Raport nr 21/2014: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za lipiec 2014r.

14.08.2014

Raport nr 20/2014: Raport okresowy za II kwartał 2014 r.

18.07.2014
Raport nr 19/2014: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za czerwiec 2014r.

18.06.2014
Raport nr 18/2014: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za maj 2014r.

28.05.2014
Raport nr 17/2014: Powołanie Członka Rady Nadzorczej.

28.05.2014
Raport nr 16/2014: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Telemedycyna Polska S.A. w dniu 27 maja 2014 r.

20.05.2014
Raport nr 15/2014: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za kwiecień 2014r.

15.05.2014
Raport nr 14/2014: Raport okresowy za I kwartał 2014 r.

09.05.2014
Raport nr 13/2014: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

29.04.2014
Raport nr 12/2014: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyny Polskiej S.A. wraz z projektami uchwał

23.04.2014
Raport nr 11/2014: Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2013

23.04.2014
Raport nr 10/2014: Jednostkowy raport roczny Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2013

18.04.2014
Raport nr 9/2014: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za marzec 2014r.

17.04.2014
Raport nr 8/2014: Rozwiązanie oraz zawarcie nowej umowy z Autoryzowanym Doradcą

17.04.2014
Raport nr 7/2014: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok

20.03.2014
Raport nr 6/2014: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za luty 2014r.

20.02.2014
Raport nr 5/2014: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za styczeń 2014r.

14.02.2014
Raport nr 4/2014: Raport okresowy za IV kwartał 2013 r.

30.01.2014
Raport nr 3/2014: Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013.

20.01.2014
Raport nr 2/2014: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za grudzień 2013r.

13.01.2014
Raport nr 1/2014: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 r.

20.12.2013
Raport nr 21/2013: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za listopad 2013r.

20.11.2013
Raport nr 21/2013: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za październik 2013r.

14.11.2013
Raport nr 20/2013: Raport okresowy za III kwartał 2013 r.

18.10.2013
Raport nr 19/2013: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za wrzesień 2013r.

20.09.2013
Raport nr 18/2013: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za sierpień 2013r.

20.08.2013
Raport nr 17/2013: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za lipiec 2013r.

14.08.2013
Raport nr 16/2013: Raport okresowy za II kwartał 2013 r.

19.07.2013
Raport nr 15/2013: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za czerwiec 2013r.

28.06.2013
Raport nr 14/2013: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

28.06.2013
Raport nr 13/2013: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Telemedycyna Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

20.06.2013
Raport nr 12/2013: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za maj 2013r.

31.05.2013
Raport nr 11/2013: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyny Polskiej S.A. wraz z projektami uchwał

31.05.2013
Raport nr 10/2013: Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2012

31.05.2013
Raport nr 9/2013: Jednostkowy raport roczny Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2012

20.05.2013
Raport nr 8/2013: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za kwiecień 2013r.

15.05.2013
Raport nr 7/2013: Raport okresowy za I kwartał 2013 r.

19.04.2013
Raport nr 6/2013: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za marzec 2013r.

19.03.2013
Raport nr 5/2013: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za luty 2013r.

20.02.2013
Raport nr 4/2013: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za styczeń 2013 r.

14.02.2013
Raport nr 3/2013: Raport okresowy za IV kwartał 2012 r.

21.01.2013
Raport nr 2/2013: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za grudzień 2012r.

17.01.2013
Raport nr 1/2013: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r.

20.12.2012
Raport nr 38/2012: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za listopad 2012r.

20.12.2012
Raport nr 37/2012: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za listopad 2012r.

04.12.2012
Raport nr 36/2012: Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2012.

20.11.2012
Raport nr 35/2012: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za październik 2012r

14.11.2012
Raport nr 34/2012: Raport okresowy za III kwartał 2012r.

19.10.2012
Raport nr 33/2012: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za wrzesień 2012r.

05.10.2012
Raport nr 32/2012: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za sierpień 2012r.

17.09.2012
Raport nr 31/2012: Wprowadzenie nowej usługi diagnostycznej Kardiotest

17.08.2012
Raport nr 30/2012: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za lipiec 2012r.

14.08.2012
Raport nr 29/2012: Raport okresowy za II kwartał 2012r.

20.07.2012
Raport nr 28/2012: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za czerwiec 2012r.

10.07.2012
Raport nr 27/2012: Zawarcie istotnej umowy z producentem sprzętu telemedycznego i oprogramowania

05.07.2012
Raport nr 26/2012: Zawarcie umowy z Animatorem Rynku

22.06.2012
Raport nr 25/2012: Zawarcie umowy o kredyt na działalność gospodarczą – Biznes Ekspres EBI.

20.06.2012
Raport nr 24/2012: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za maj 2012r.

15.06.2012
Raport nr 23/2012: Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą.

31.05.2012
Raport nr 22/2012: Rozwiązanie umowy z Animatorem Rynku.

21.05.2012
Raport nr 21/2012: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za kwiecień 2012r.

15.05.2012
Raport nr 20/2012: Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2012r.

15.05.2012
Raport nr 19/2012: Raport okresowy jednostkowy za I kwartał 2012r.

15.05.2012
Raport nr 18/2012: Powołanie Członka Rady Nadzorczej

15.05.2012
Raport nr 17/2012: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 15.05.2012r.

15.05.2012
Raport nr 16/2012: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

20.04.2012
Raport nr 15/2012: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za marzec 2012r.

17.04.2012
Raport nr 14/2012: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał

13.04.2012
Raport nr 13/2012: Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym

27.03.2012
Raport nr 10/2012: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011 rok.

21.03.2012
Raport nr 9/2012: Powołanie Członka Rady Nadzorczej

20.03.2012
Raport nr 8/2012: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za luty 2012r.

08.03.2012
Raport nr 7/2012: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

20.02.2012
Raport nr 6/2012: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za styczeń 2012r.

14.02.2012
Raport nr 5/2012: Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2011r.

14.02.2012
Raport nr 4/2012: Raport okresowy jednostkowy za IV kwartał 2011r.

30.01.2012
Raport nr 3/2012: Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2011.

23.01.2012
Raport nr 2/2012: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

20.01.2012
Raport nr 1/2012: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za grudzień 2011 r.

20.12.2011
Raport nr 30/2011: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za listopad 2011 r.

18.11.2011
Raport nr 29/2011: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za październik 2011 r.

14.11.2011
Raport nr 28/2011: Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2011r.

14.11.2011
Raport nr 27/2011: Korekta prognoz wyników na 2011 r.

20.10.2011
Raport nr 26/2011: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za wrzesień 2011 r.

20.09.2011
Raport nr 25/2011: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za sierpień 2011 r.

19.08.2011
Raport nr 24/2011: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za lipiec 2011 r.

18.08.2011
Raport nr 23/2011: Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą.

16.08.2011
Raport nr 22/2011: Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2011r.

16.08.2011
Raport nr 21/2011: Zmiana kwalifikacji sektorowej spółki Telemedycyna Polska.

20.07.2011
Raport nr 20/2011: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za czerwiec 2011 r.

13.07.2011
Raport nr 19/2011: Podpisanie umowy na dystrybucję usługi Kardiotele z partnerem zewnętrznym.

20.06.2011
Raport nr 18/2011: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za maj 2011 r.

10.06.2011
Raport nr 17/2011: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Telemedycyna Polska S.A. w dniu 09.06.2011 r.

27.05.2011
Raport nr 16/2011: Rozwiązanie umowy o współpracy

19.05.2011
Raport nr 15/2011: Wstępne informacje o wielkoœci miesięcznych przychodów za kwiecień 2011 r.

17.05.2011
Raport nr 14/2011: Raport roczny za rok 2010.

17.05.2011
Raport nr 13/2011: Przekroczenie prognozy zysku netto w 2010 r.

16.05.2011
Raport nr 12/2011: Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2011r.

13.05.2011
Raport nr 11/2011: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2010 roku

13.05.2011
Raport nr 10/2011: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał

20.04.2011
Raport nr 9/2011: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za marzec 2011 r.

18.03.2011
Raport nr 8/2011: Podpisanie porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Śląskim

18.03.2011
Raport nr 7/2011: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za luty 2011 r.

07.03.2011
Raport nr 6/2011: Wprowadzenie nowych usług dla sektora medycznego.

17.02.2011
Raport nr 5/2011: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za styczeń 2011 r.

14.02.2011
Raport nr 4/2011: Realizacja prognoz w 2010 r. i podtrzymanie prognoz na 2011 r.

14.02.2011
Raport nr 3/2011: Raport jednostkowy za IV kwartał 2010 r.

27.01.2011
Raport nr 2/2011: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

19.01.2011
Raport nr 1/2011: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów Emitenta za grudzień 2010 r.

17.12.2001
Raport nr 27/2010: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów Emitenta za listopad 2010 r.

18.11.2011
Raport nr 26/2010: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów Emitenta za październik 2010 r.

10.11.2010
Raport nr 25/2010: Raport okresowy za III kwartał 2010 r.

03.11.2010
Raport nr 24/2010: Podpisanie umowy zakupu 100% udziałów spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego KARDIOFON Sp. z o.o.

29.10.2010
Raport nr 23/2010: Powołanie członka Rady Nadzorczej

29.10.2010
Raport nr 22/2010: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Telemedycyna Polska S.A. w dniu 29.10.2010 r.

28.10.2010
Raport nr 21/2010: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

28.10.2010
Raport nr 20/2010: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

20.10.2010
Raport nr 19/2010: Informacja o aneksie do umowy lock-up

18.10.2010
Raport nr 18/2010: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów Emitenta za wrzesień 2010 r.

15.10.2010
Raport nr 17/2010: Publikacja tekstu jednolitego Statutu Spółki – uzupełnienie do raportu bieżącego nr 14/2010

05.10.2010
Raport nr 16/2010: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz zakończenia notowań praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B

01.10.2010
Raport nr 15/2010: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał

28.09.2010
Raport nr 14/2010: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B oraz zmian Statutu

20.09.2010
Raport nr 13/2010: Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego zakupu 100% udziałów spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego KARDIOFON Sp. z o.o.

20.09.2010
Raport nr 12/2010: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów Emitenta za sierpień 2010 r.

17.08.2010
Raport nr 11/2010: Informacja w zakresie zawartych umów lock-up

17.08.2010
Raport nr 10/2010: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów Emitenta za lipiec 2010 r.

17.08.2010
Raport nr 9/2010: Zobowiązanie do przekazywania wstępnych informacji o wielkości miesięcznych przychodów

16.08.2010
Raport nr 8/2010: Raport okresowy za II kwartał 2010 r.

16.08.2010
Raport nr 7/2010: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań PDA serii B na dzień 18 sierpnia 2010 r.

16.08.2010
Raport nr 6/2010: Zakres stosowanych przez Spółkę Dobrych Praktyk

13.08.2010
Raport nr 5/2010: Wprowadzenie akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect

11.08.2010
Raport nr 4/2010: Harmonogram publikowaniu raportów okresowych w 2010 r.

11.08.2010
Raport nr 3/2010: Zakończona subskrypcja akcji w ofercie prywatnej Telemedycyna Polska S.A.

11.08.2010
Raport nr 2/2010: Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect

11.08.2010
Raport nr 1/2010: Uzyskanie dostępu do systemu EBI