EU

Relacje inwestorskie

Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
– Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 15 lutego 2021 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 17 maja 2021 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2021 r. – 16 sierpnia 2021 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.
– Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2020 – 31 maja 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku”.