EU

Relacje inwestorskie

Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. – 14.02.2022 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 16.05.2022 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2022 r. – 16.08.2022 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 14.11.2022 r.
  • Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2021 – 31.05.2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku”.