Należymy do grupy Neuca Logo
Należymy do grupy Neuca Logo EU

Relacje inwestorskie

Zarząd Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 14 luty 2019 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.
  • Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2018 – 31 maja 2019 r. (nowy termin publikacji raportu rocznego za 2018 rok ustalony został na dzień 8 kwietnia 2019 roku. )

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku”.