EU
Działamy w obszarach, w których widzimy istotne potrzeby społeczne, dlatego szczególnie dumni jesteśmy ze współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom „Pomagamy z uśmiechem”.
Fundację wspieramy od początku jej istnienia, czyli od 2009 roku.
Pomagaj z uśmiechem

Fundacja kieruje swoją pomoc do dzieci dotkniętych ciężką chorobą lub skutkami nieszczęśliwego wypadku, które nie ukończyły 18 roku życia. Celem jest przywrócenie ich do normalnego, samodzielnego życia.

Telemedycyna Polska S.A. uczestniczy we wszystkich działaniach Fundacji, regularnie wspierając finansowo m.in. rehabilitację podopiecznych, a także angażując się w akcje, jakimi są:

  • organizowana od 2010 roku „Uśmiechnięta Niedziela”, czyli najzabawniejszy dzień w roku dla całej rodziny. Celem imprezy jest zbiórka pieniędzy na rehabilitację podopiecznych Fundacji. Dotychczasowe „Uśmiechnięte Niedziele” odbywały się w zabrzańskim Multikinie oraz w Silesia City Center w Katowicach
  • pierwszy charytatywny bal karnawałowy Fundacji, który odbył się w Park Hotel Diament w Katowicach (luty 2012 rok). Udział w wydarzeniu był okazją do świętowania małych i dużych sukcesów, zarówno Fundacji, jak i jej podopiecznych. Dzięki otwartości serc wielu ludzi dochód ze sprzedaży biletów został przeznaczony na sfinansowanie rehabilitacji dzieci
  • akcja nakrętkowa Fundacji „Nakręć się i pomagaj z uśmiechem” (udział Zarządu oraz pracowników Spółki). Celem inicjatywy jest zebranie jak największej ilości plastikowych nakrętek, które Fundacja odsprzedaje firmie recyklingowej, pozyskując w ten sposób dodatkowe środki na leczenie chorych dzieci. Nakrętki zbieramy dzielnie każdego dnia, do specjalnie w tym celu przeznaczonych worków i pojemników
Telemedycyna Polska S.A., dzięki zaangażowaniu i stałej współpracy, otrzymała od Fundacji Pomocy Dzieciom „Pomagamy z uśmiechem” tytuł Srebrnego Partnera Fundacji.
Więcej informacji o Fundacji na stronie www.pomagamyzusmiechem.pl