EU

Kardiotele jest dla Ciebie!

Kardiotele to całodobowa teleopieka kardiologiczna, wraz z możliwością wykonywania, przesyłania i konsultowania badań EKG z lekarzem specjalistą przez telefon, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Więcej informacji na temat usługi Kardiotele znajduje się na 31. stronie październikowego wydania magazynu Zdrowie Seniora.