Telemedycyna Polska S.A.

Infolinia: 801 707 188 (pon-pt 8:00-16:00)
Kontakt | Telemedycyna Polska S.A.

Kontakt

Telemedycyna Polska S.A.

Siedziba Spółki:
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

Telefon: 32 376 14 55

Fax: 32 376 14 59

E-mail: info@telemedycynapolska.pl

Inspektor Ochrony Danych: Marzena Krawiec

E-mail: iod@telemedycynapolska.pl

 
Oddział Kraków:

Adres oddziału:
ul. Rydla 9A/1, 30-122 Kraków

Telefon: 12 397 31 01
Fax: 12 638 08 91

E-mail: krakow@telemedycynapolska.pl

Internet:
www.telemedycynapolska.plwww.zadbajoswojeserce.pl

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103, jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem księgi rejestrowej 000000022425.

NIP: 6482542977, REGON: 240102536
KRS: 0000352918, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Rachunek Bankowy: ING Bank Śląski 75 1050 1214 1000 0090 3096 3277

Zarząd: Prezes Zarządu Anna Szymczak, Członek Zarządu Łukasz Bula

Strona dostępna
tylko dla personelu medycznego
Strona dostępna
tylko dla personelu medycznego