EU

CAŁODOBOWY ZDALNY MONITORING

Zdalne centrum ratownictwa medycznego

Odpowiadamy na potrzeby tysięcy Polaków niemających dostępu do specjalistycznej pomocy w nagłych przypadkach. Nasi doświadczeni ratownicy medyczni są do dyspozycji przez całą dobę, świadcząc doraźną pomoc w utrzymaniu zdrowia i ratowaniu życia.

  Wypełnienie formularza jest dobrowolne. Podane dane kontaktowe przetwarzać będzie Telemedycyna Polska S.A. w celu przedstawiania informacji o oferowanych produktach i usługach oraz podejmowanych działaniach edukacyjnych. rozwiń

  Administratorem danych jest Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Ligocka 103. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych - przedstawiania informacji o oferowanych produktach i usługach oraz podejmowanych działaniach edukacyjnych np. informować o organizowanych warsztatach, akcjach medycznych, materiałach promujących zdrowy styl życia, konkursach edukacyjnych (marketing bezpośredni) poprzez nawiązywanie rozmów telefonicznych, wysyłkę wiadomości e-mail, SMS lub MMS. Działania takie uznajemy za nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w związku ze zgodą na przesyłanie informacji handlowej (art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego). Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub wycofania zgody. W każdym momencie masz prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowej. Zgodę możesz wycofać podczas każdej rozmowy z naszymi pracownikami lub wysyłając do Nas e-mail. Przysługuje Ci także prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie podmioty, które świadczą na naszą rzecz usługi: informatyczne, prawne, doradcze i audytowe. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem iod@telemedycynapolska.pl. RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27.04.2016 r. Zapoznaj się z szerszą informacją o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i przysługujących Ci prawach – kliknij.

  zwiń

  Natychmiastowe wsparcie w wypadku zagrożenia zdrowa lub życia

  Centrum ratownictwa medycznego należące do Telemedycyny Polskiej to centrum szybkiej i profesjonalnej doraźnej pomocy w momencie, gdy zdrowie lub życie jest zagrożone. Nasz personel medyczny w Centrum świadczy spersonalizowane usługi medyczne na bardzo wysokim poziomie.

  Średnio co 3 dni wzywamy karetkę pogotowia do Pacjentów korzystających z urządzeń do telemonitoringu.

  57% interwencji karetek pogotowia wezwanej przez naszych ratowników kończy się pobytem Pacjentów w szpitalu.

  Realna pomoc dla każdego

  Dzięki nowoczesnym zastosowaniom telemedycyny dyżurujący personel medyczny ma możliwość odczytania i zinterpretowania parametrów życiowych w czasie rzeczywistym, a w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji medycznej, do pacjenta zostaje wezwana karetka pogotowia ratunkowego.

  Korzyści

  Centrum ratownictwa medycznego czynne jest 24/7

  Doświadczony
  personel

  Natychmiastowa
  reakcja

  Zwiększ swoją konkurencyjność
  już dzisiaj!

  Umów się na dogodny termin
  i porozmawiaj z naszymi ekspertami.