EU

ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU

Wellbeing i badania przesiewowe dla pracowników.

Zacznij oferować dodatkowe świadczenia telemedyczne. Dzięki możliwości zdalnych badań na terenie firmy, możesz zwiększyć produktywność i poprawić frekwencję swoich pracowników przy jednoczesnym obniżeniu kosztów wynikających z absencji lub zwolnień lekarskich.

  Wypełnienie formularza jest dobrowolne. Podane dane kontaktowe przetwarzać będzie Telemedycyna Polska S.A. w celu przedstawiania informacji o oferowanych produktach i usługach oraz podejmowanych działaniach edukacyjnych. rozwiń

  Administratorem danych jest Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Ligocka 103. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych - przedstawiania informacji o oferowanych produktach i usługach oraz podejmowanych działaniach edukacyjnych np. informować o organizowanych warsztatach, akcjach medycznych, materiałach promujących zdrowy styl życia, konkursach edukacyjnych (marketing bezpośredni) poprzez nawiązywanie rozmów telefonicznych, wysyłkę wiadomości e-mail, SMS lub MMS. Działania takie uznajemy za nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w związku ze zgodą na przesyłanie informacji handlowej (art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego). Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub wycofania zgody. W każdym momencie masz prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowej. Zgodę możesz wycofać podczas każdej rozmowy z naszymi pracownikami lub wysyłając do Nas e-mail. Przysługuje Ci także prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie podmioty, które świadczą na naszą rzecz usługi: informatyczne, prawne, doradcze i audytowe. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem iod@telemedycynapolska.pl. RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27.04.2016 r. Zapoznaj się z szerszą informacją o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i przysługujących Ci prawach – kliknij.

  zwiń

  Wyróżnij się na rynku pracy

  Według danych badania Best Practices in Health Care Employer Survey, wszystkie firmy oferujące plany opieki zdrowotnej do 2020 r. dodadzą możliwość korzystania z usług telemedycznych do oferty skierowanej dla obecnych i przyszłych pracowników. Wychodząc naprzeciw tym prognozom, oferujemy organizację kompleksowych badań przesiewowych oraz indywidualnie dopasowane programy wellbeing.

  Badania przesiewowe organizowane na terenie organizacji, umożliwiają pracownikom dostęp do lekarzy specjalistów oraz profilaktykę w zakresie wykonywanych badań. Wczesne wykrycie chorób oraz szybko postawiona diagnoza pozwalają pracownikom znacznie dłużej zachować siły witalne i zdrowie.

  Korzyści

  Redukcja nieobecności

  Konkurencyjność na rynku pracy

  Optymalizacja efektywności

  Telemedycyna – wsparcie dla pracodawców

  Bazując na wieloletnim doświadczeniu, zorganizujemy dedykowaną kampanię o charakterze edukacyjno-profilaktycznym​, wspierającą Twój wizerunek.

  Wybierz podstawowy screening stanu zdrowia oraz kardiologiczne badania przeprowadzone w Twojej firmie. Badania połączone są ze specjalistycznymi konsultacjami lekarzy.

  Twoi pracownicy skorzystają z szeregu badań: EKG, pomiaru ciśnienia krwi, badania poziomu cholesterolu, obliczania wskaźnika BMI, wskazań właściwej diety, zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu i nadwadze.

  Zwiększ swoją konkurencyjność
  już dzisiaj

  Stworzymy dedykowaną propozycję uzupełnienia programu wellbeing o telemonitoring lub przeprowadzenie badania screeningowego w Twojej firmie
  z zapewnieniem dowiezienia najlepszej oferty, dopasowanej do ilości pracowników oraz wielkości Twojego przedsiębiorstwa.