EU

ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU

Wsparcie branży farmaceutycznej

Organizujemy dla firm farmaceutycznych programy rekrutujące i lojalizujące Pacjentów. Wspieramy również podmioty farmaceutyczne w prowadzeniu badań klinicznych poprzez zdalne zbieranie sygnałów dotyczących zdrowia Pacjenta.

  Wypełnienie formularza jest dobrowolne. Podane dane kontaktowe przetwarzać będzie Telemedycyna Polska S.A. w celu przedstawiania informacji o oferowanych produktach i usługach oraz podejmowanych działaniach edukacyjnych. rozwiń

  Administratorem danych jest Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Ligocka 103. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych - przedstawiania informacji o oferowanych produktach i usługach oraz podejmowanych działaniach edukacyjnych np. informować o organizowanych warsztatach, akcjach medycznych, materiałach promujących zdrowy styl życia, konkursach edukacyjnych (marketing bezpośredni) poprzez nawiązywanie rozmów telefonicznych, wysyłkę wiadomości e-mail, SMS lub MMS. Działania takie uznajemy za nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w związku ze zgodą na przesyłanie informacji handlowej (art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego). Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub wycofania zgody. W każdym momencie masz prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowej. Zgodę możesz wycofać podczas każdej rozmowy z naszymi pracownikami lub wysyłając do Nas e-mail. Przysługuje Ci także prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie podmioty, które świadczą na naszą rzecz usługi: informatyczne, prawne, doradcze i audytowe. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem iod@telemedycynapolska.pl. RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27.04.2016 r. Zapoznaj się z szerszą informacją o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i przysługujących Ci prawach – kliknij.

  zwiń

  Jak możemy Ci pomóc?

  Zapewniamy zarówno wgląd w zdrowie, dzięki urządzeniom telemedycznym i bezproblemowym integracjom, jak i subiektywną oceną stanu zdrowia, za pośrednictwem personalizowanego kontaktu z Pacjentem oraz poprzez technologię ułatwiającą zbieranie danych.

  Rezultatem jest dokładniejsze badanie, szerszy obraz kliniczny dla firm farmaceutycznych, obniżenie kosztów badania oraz większy komfort Pacjenta

  Wspieramy branżę farmaceutyczną

  Zapewniamy zarówno wgląd w zdrowie, dzięki urządzeniom telemedycznym i bezproblemowym integracjom, jak i subiektywną oceną stanu zdrowia, za pośrednictwem personalizowanego kontaktu z Pacjentem oraz poprzez technologię ułatwiającą zbieranie danych. Rezultatem jest dokładniejsze badanie, szerszy obraz kliniczny dla firm farmaceutycznych, obniżenie kosztów badania oraz większy komfort Pacjenta.

  Korzyści

  Pomoc w rekrutacji pacjentów do badań klinicznych

  Lepsza lojalizacja Pacjenta

  Łatwiejsza diagnostyka

  Wsparcie w badaniach grup docelowych

  Celem akcji edukacyjnych, które możemy wspólnie zorganizować i przeprowadzić jest dotarcie do jak największej liczby odbiorców z informacjami dotyczącymi profilaktyki, edukacją prozdrowotną i praktycznymi poradami na temat wybranego zagadnienia, promocji danego leku lub badania.

  W rekrutacji pacjentów wspieramy uczciwie i rzetelnie. Uczestnicy programów rekrutacyjnych mogą korzystać z powszechnie niedostepnego sposobu leczenia wielu chorób, w szczególności przelwekłych.

  Nasze rozwiązanie oferujemy ośrodkom badawczym prowadzącym badania kliniczne, by ułatwić diagnostykę w celu włączenia Pacjenta do badań poprzez zdalny monitoring jego stanu zdrowia.

  Zwiększ swoją konkurencyjność
  już dzisiaj!

  Umów się na dogodny termin
  i porozmawiaj z naszymi ekspertami.