EU

ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU

Interoperacyjność – niezawodna wymiana danych medycznych

Wprowadzamy interoperacyjność na każdym etapie naszych działań. Rozwiązania, które wdrażamy zawsze oparte są na tworzeniu schematów bezpiecznej i ustandaryzowanej wymiany informacji.

Głównym punktem naszej działalności jest stworzenie centralnych systemów wiedzy na temat Pacjenta, tak by nasi Partnerzy otrzymywali pełną informację na temat zdrowia swoich podopiecznych.

  Wypełnienie formularza jest dobrowolne. Podane dane kontaktowe przetwarzać będzie Telemedycyna Polska S.A. w celu przedstawiania informacji o oferowanych produktach i usługach oraz podejmowanych działaniach edukacyjnych. rozwiń

  Administratorem danych jest Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Ligocka 103. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych - przedstawiania informacji o oferowanych produktach i usługach oraz podejmowanych działaniach edukacyjnych np. informować o organizowanych warsztatach, akcjach medycznych, materiałach promujących zdrowy styl życia, konkursach edukacyjnych (marketing bezpośredni) poprzez nawiązywanie rozmów telefonicznych, wysyłkę wiadomości e-mail, SMS lub MMS. Działania takie uznajemy za nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w związku ze zgodą na przesyłanie informacji handlowej (art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego). Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub wycofania zgody. W każdym momencie masz prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowej. Zgodę możesz wycofać podczas każdej rozmowy z naszymi pracownikami lub wysyłając do Nas e-mail. Przysługuje Ci także prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie podmioty, które świadczą na naszą rzecz usługi: informatyczne, prawne, doradcze i audytowe. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem iod@telemedycynapolska.pl. RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27.04.2016 r. Zapoznaj się z szerszą informacją o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i przysługujących Ci prawach – kliknij.

  zwiń

  Dostęp do informacji medycznej

  Dostęp do informacji jest w telemedycynie kluczowe dla profesjonalnej realizacji usług medycznych. W tzw. interoperacyjności procesowej organizacje pracujące na danym systemie mogą współpracować w ramach skoordynowanych procesów biznesowych.

  Oznacza to, że dana informacja medyczna jest wysyłana w odpowiednim miejscu i czasie przy użyciu standardów gwarantujących bezpieczeństwo oraz gwarancję niezawodnej wymiany danych medycznych. 

  Co daje interoperacyjność?

  • predykcja – połączenie telemedycyny z informacjami, jakie płyną z dużych zbiorów danych może pomóc w ograniczeniu liczby niepotrzebnych wizyt w szpitalu oraz zwiększeniu czujności usługodawców, opiekunów i samych pacjentów, gdy ich stan wymaga dedykowanej opieki zdrowotnej
  • obserwacja i kontrola lekarza specjalisty w połączeniu z elektroniczną dokumentacją, wspiera identyfikację pacjentów z grupy wysokiego ryzyka i skuteczną diagnozę
  • budowanie systemów motywacji Pacjentów do samokontroli na podstawie danych z zachowań Pacjentów

  Korzyści

  Standaryzacja danych

  Szybki przepływ informacji

  Bezpieczeństwo danych i informacji

  Centralna baza wiedzy o Pacjencie

  Przykłady oferowanych rozwiązań

  Centralne miejsce wymiany wiedzy na temat Pacjenta z innymi systemami, na przykład systemami klasy EDM, platformami do obsługi urządzeń telemedycznych, aplikacji mobilnych eHealth, wearbles.

  Pierwsza linia wsparcia Pacjenta w zarządzaniu zdrowiem. Miejsce wymiany danych pomiędzy lekarzem, a Pacjentem.

  Współpracując z nami, przeniesiesz opiekę nad Pacjentem na wyższy poziom.

  Wypełnij formularz i porozmawiaj z naszymi ekspertami!