EU

Nowoczesna medycyna – lekarz przez telefon

Jakie są zalety telemedycyny i na czym polega?

Czym jest telemedycyna?

„Medycyna i proces dochodzenia do zdrowia stanowią bardzo ważne elementy naszego życia. Obecnie, w czasach kiedy następuje  intensywny  rozwój nowoczesnych technologii, wiele branż rozkwita. Ten sam proces można zauważyć w branży medycznej. Na świecie coraz bardziej popularna staje siętelemedycyna – usługi medyczne świadczone na odległość przy wykorzystaniu  telefonu.

Telemedycyna to innowacyjna forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej, wykorzystująca najnowsze osiągnięcia współczesnej medycyny, informatyki oraz telekomunikacji. Koncentruje się na wymianie informacji między pacjentem i lekarzem, a także między samymi lekarzami. Dzięki niej możliwe jest m.in. badanie i diagnozowanie pacjentów przez lekarza znajdującego się w miejscu od nich oddalonym.  

Ważne, aby pamiętać, że telemedycyna to nie sprawdzanie swoich objawów w internecie i leczenie na podstawie uzyskanych rad. To kompleksowe usługi medyczne, świadczone przez lekarzy specjalistów na odległość, na przykład przez telefon.

Jakie są zalety telemedycyny?

Powszechne wykorzystanie telemedycyny ułatwia dostęp do specjalistycznej opieki medycznej, w szczególności na obszarach, gdzie jest on utrudniony, a także przyspiesza postawienie diagnozy,ogranicza konieczność hospitalizacji, a w efekcie także obniża koszty leczenia.

Telemedycyna ma szczególne zastosowanie u pacjentów chorych na serce, cukrzycę oraz astmę. Za sprawą jej innowacyjnych rozwiązań chorzy mogą przebywać w domu i jednocześnie znajdować się pod stałą opieką lekarza.”

Cay artykuł dostępny na stronie: www.zdrowie.wieszjak.pl