EU

o firmie

Odpowiedzialny biznes

Oprócz stałej kampanii „Zadbaj o swoje serce”, Telemedycyna Polska jest również partnerem wielu wydarzeń organizowanych przez samorządy i stowarzyszenia, podczas których wykonywane są bezpłatne badania kardiologiczne.

Odpowiedzialna pomoc

Od początku swojej działalności kierujemy się strategią odpowiedzialnego biznesu. Dbamy o etyczne, prospołeczne oraz ekologiczne aspekty w działalności firmy, także w kontaktach m.in. z naszymi parterami, pracownikami, klientami, akcjonariuszami.
Szczególnie bliskie są nam tematy związane ze zdrowiem publicznym. Codziennie pracujemy nad tym, aby nasz wkład biznesowy oraz sposób prowadzenia firmy równoważył się pomiędzy efektywnością i dochodowością, a interesem społecznym.

 

Wsparcie partnerskie

Oprócz stałej kampanii „Zadbaj o swoje serce”, Telemedycyna Polska jest również partnerem wielu wydarzeń organizowanych przez samorządy i stowarzyszenia, podczas których wykonywane są bezpłatne badania kardiologiczne.

Aktywnie uczestniczymy w działaniach Fundacji Pomocy Dzieciom „Pomagamy z uśmiechem”, regularnie wspierając finansowo m.in. rehabilitację podopiecznych, a także włączając się w akcje organizowane przez Fundację. Zarówno Zarząd, jak i pracownicy zaangażowani są w bezpośrednią pomoc charytatywną poprzez uczestnictwo w inicjatywach wspierających działalność Fundacji.

Wspieramy również młodych naukowców. W 2010 roku Spółka rozpoczęła współpracę z Uniwersytetem Śląskim w ramach projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: „Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy”, dzięki któremu studenci UŚ odbywają praktyki w Telemedycynie Polskiej.

Od wielu lat przyczyniamy się do poprawy kondycji fizycznej naszej śląskiej społeczności lokalnej, bo wierzymy, że sport to zdrowie. Dlatego też Spółka została oficjalnym partnerem Silesia Marathon Katowice. Podczas imprezy zespół Telemedycyny Polskiej zapewnia opiekę kardiologiczną, w ramach której każdy maratończyk może wykonać badanie EKG i sprawdzić stan swojego serca. Organizujemy również punkty odżywcze na trasie biegu, a w maratonie co roku biegnie nasz team.

W Telemedycynie Polskiej chcemy budować silne i trwałe relacje z lokalnymi społecznościami, z ludźmi nam bliskimi oraz organizacjami, z którymi współpracujemy. Dla społeczności, wśród których działamy, chcemy być katalizatorem przynoszącym pozytywne zmiany w dziedzinie profilaktyki medycznej, edukacji, ochrony środowiska i wsparcia dla najbardziej potrzebujących.
Dziękujemy pracownikom za zaangażowanie i pomoc w osiąganiu celów.