EU

Opieka kardiologiczna 24h na dobę

„Kardiotele to wyjątkowa usługa dla osób z dolegliwościami kardiologicznymi. Umożliwia ona wykonanie badania EKG z domu i konsultację jego wyników przez telefon – 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.”

„Dzięki zastosowaniu Kardiotele pacjent w każdej chwili może skonsultować się z lekarzem specjalistą. Poprzez połączenie telefoniczne lekarz odczytuje zapis badania i informuję pacjenta o wyniku.Jeśli wynik badania jest niepokojący wzywa pogotowie ratunkowe, przekazując dyspozytorowi informacje na temat przebiegu choroby badanego, zażywanych przez niego leków i aktualnego stanu zdrowia. Kardiotele to usługa, która uratowała życie kilkudziesięciu osób. W ramach usługi pacjent wyposażany jest w przenośny aparat EKG, umożliwiający przesyłanie badań na odległość dowolną ilość razy. Oznacza to, że nie ma limitu na ilość wykonywanych badań. Aparat EKG można zabrać ze sobą w podróż, na wakacje, również zagraniczne i kontrolować stan swojego serca. 

Dzięki zastosowaniu telemedycyny pacjent, jeśli tylko zaistnieje taka potrzeba, w każdej chwili może wykonać badanie i skonsultować je z lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego Telemedycyny Polskiej. Lekarz, dzięki połączeniu telefonicznemu, na bieżąco odczytuje zapis badania i informuje pacjenta o wyniku oraz, w razie zagrożenia życia, pomaga w wezwaniu karetki pogotowia.”

Czytaj cały artykuł w Super Expressie