EU

Rozwiązania

Całodobowy zdalny monitoring

Wykorzystując technologię z zakresu telemedycyny, telekardiologii i teleopieki, samorządy lokalne podnoszą jakość świadczeń zdrowotnych w regionie, przy jednoczesnym odciążeniu placówek medycznych. Oferujemy zestaw narzędzi telemedycznych niezbędnych do zapobiegania oraz wspierania leczenia chorób przewlekłych.

  Wypełnienie formularza jest dobrowolne. Podane dane kontaktowe przetwarzać będzie Telemedycyna Polska S.A. w celu przedstawiania informacji o oferowanych produktach i usługach oraz podejmowanych działaniach edukacyjnych. rozwiń

  Administratorem danych jest Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Ligocka 103. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych - przedstawiania informacji o oferowanych produktach i usługach oraz podejmowanych działaniach edukacyjnych np. informować o organizowanych warsztatach, akcjach medycznych, materiałach promujących zdrowy styl życia, konkursach edukacyjnych (marketing bezpośredni) poprzez nawiązywanie rozmów telefonicznych, wysyłkę wiadomości e-mail, SMS lub MMS. Działania takie uznajemy za nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w związku ze zgodą na przesyłanie informacji handlowej (art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego). Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub wycofania zgody. W każdym momencie masz prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowej. Zgodę możesz wycofać podczas każdej rozmowy z naszymi pracownikami lub wysyłając do Nas e-mail. Przysługuje Ci także prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie podmioty, które świadczą na naszą rzecz usługi: informatyczne, prawne, doradcze i audytowe. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem iod@telemedycynapolska.pl. RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27.04.2016 r. Zapoznaj się z szerszą informacją o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i przysługujących Ci prawach – kliknij.

  zwiń

  Telemonitoring – polecany przez lekarzy, dający realne korzyści Pacjentom

  Całodobowa możliwość konsultacji oraz stałe wsparcie specjalistów pozwalają na kompleksową opiekę przy jednoczesnym obniżeniu kosztów leczenia Pacjenta.

  Korzyści

  Obniżenie kosztów

  Doświadczony personel

  Zaawansowane zarządzanie chorobą przewlekłą

  Skuteczne wykrywanie nieprawidłowości kardiologicznych

  Sprawdź naszą ofertę i zobacz, jak możemy Cię wspierać:

  • monitorowanie stanu zdrowia,
  • stały kontakt z lekarzem,
  • interwencja w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu,
  • utrzymanie oraz poprawa zdrowia za pomocą certyfikowanych urządzeń medycznych.

  Oferta

  Telemonitoring kardiologiczny

  Zestaw usług skierowany zarówno dla Pacjentów indywidualnych, jak i grupowych dostawców rozwiązań medycznych. Całodobowy zdalny monitoring pozwala na szybką ocenę serca Pacjenta poprzez dostęp do danych medycznych przesyłanych zdalnie, na przykład za pomocą aparatu EKG.

  Zobacz

  Teleopieka dla seniorów

  Zestaw narzędzi teleopiekuńczych przeznaczonych dla osób starszych oraz przewlekle chorych. Zapewniamy Pacjentom poczucie bezpieczeństwa, ograniczając ryzyko powikłań. W sytuacjach zagrożenia reagujemy natychmiastowo, oferując wsparcie medyczne i wzywając pomoc.

  Zobacz

  Zdalne Centrum Ratownictwa Medycznego

  Usługa Zdalnego Centrum Ratownictwa Medycznego umożliwia realizacje wielu usług z zakresu zdalnej opieki nad Pacjentem. Centrum działa w sposób natychmiastowy, potrafi skontaktować się bezpośrednio z pogotowiem ratunkowym, przekazując szczegółowe informacje na temat zdrowia Pacjenta.

  Zobacz

  Chcesz wdrożyć telemonitoring dla swoich Pacjentów?

  Umów się na dogodny termin
  i porozmawiaj z naszymi ekspertami.