EU

Innowacja w diagnostyce osób o podwyższonym ryzyku wystąpienia udaru mózgu

Zapraszamy do udziału w projekcie „Innowacja w diagnostyce osób o podwyższonym ryzyku wystąpienia udaru mózgu.” – nr konkursu: 2/1.1.1/2019 SS Duże/MSP/JN

Przedmiot zamówienia:

Badania przemysłowe (CZĘŚĆ A) i prace rozwojowe (CZĘŚĆ B) w zakresie systemu informatycznego służącego efektywnemu procesowi detekcji i rozpoznania zaburzeń rytmu serca związanych z migotaniem przedsionków.

Nr sprawy: 1/1.1.1./2019

Data ogłoszenia: 21.06.2019 r.

Termin składania ofert: do dnia 29 czerwca 2019 r., do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Protokół z przeprowadzonego postępowania

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Formularz oferty (z załącznikami)

Umowa (projekt)