EU

Innowacyjne usługi telemedyczne

15 Marzec 2017

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Telemedycyna Polska S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wprowadzenie usługi telemedycznej do zastosowania w profilaktyce, diagnostyce i terapii medycznej w kardiologii opartej o innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz organizacyjne przez Spółkę Telemedycyna Polska S.A.

Projekt zakłada rozszerzenie oferty Spółki Telemedycyna Polska S.A. o innowacyjne usługi telemedyczne możliwe do wykorzystania w profilaktyce, diagnostyce i terapii medycznej w kardiologii polegające na cyfrowym, zdalnym monitoringu pacjenta.
Planowana inwestycja spowoduje wzrost innowacyjności i konkurencyjności Spółki na rynku krajowym oraz przyczyni się do wzrostu przychodów firmy, przez co jej pozycja na rynku zostanie umocniona.

Projekt ma ogromny wpływ na rozwój telemedycyny w obszarze kardiologicznym w Polsce. Dzięki niemu zwiększy się udział pacjentów monitorowanych zdalnie, usługa zostanie bardziej upowszechniona, co znacząco wpłynie na polepszenie standardu życia osób z problemami kardiologicznym i ich rodzin.

Dofinansowanie projektu z UE: 285 000,00 zł

Wartość projektu: 694.860,00 zł