EU

Protokół z wyboru oferty

13 Marzec 2017

Data: 13.03.2017

Szanowni Państwo

W poniżej załączonym protokole przedstawiamy wyniki postępowania nr 2/2017_TELEMEDYCYNA  na dostawę oprogramowania – platformy telemedycznej. Dziękujemy za udział w postępowaniu.