EU

Dlaczego powinieneś zwrócić uwagę na pomiary ze smartwatch’a swojego pacjenta?

Każdego dnia przeciętny użytkownik smartwatch’a generuje miliony rekordów danych,  na temat podstawowych parametrów życiowych, które są zbierane w jego naturalnym otoczeniu, w trakcie codziennych czynności 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Czy aby na pewno wykorzystujemy ich potencjał w pełni?

Rok 2019 zakończył się z ponad 500 milionami aktywnych użytkowników urządzeń wearables, a według prognoz rynkowych, do końca 2022 roku liczba ta, wzrośnie do ponad  miliarda. Oznacza to, że statystyczny lekarz z Europy Zachodniej zobaczy smartwatcha na nadgarstku niemal każdego swojego pacjenta! Na rynku tym dominuje Apple, które stawia coraz pewniejsze kroki w kierunku ochrony zdrowia, certyfikując medycznie kolejne funkcje swojego flagowego smartwatcha oraz prowadząc badania kliniczne z najważniejszymi uniwersytetami medycznymi na świecie. Mimo, niezwykłej popularności jaką cieszą się smartwatche, siła dowodów i lista wskazań wciąż są zbyt słabe, by lekarze chętnie podejmowali decyzje kliniczne na podstawie danych płynących z inteligentnych zegarków. 

Jakie możliwości nosimy w zegarku już teraz?


Według wielu badań najpopularniejsze smartwatch’e są w stanie dostarczać wiarygodne pomiary takich parametrów jak: średnie tętno, tętno spoczynkowe, odstępy RR, jednoodprowadzeniowe EKG, poziom ruchu, a nawet pomiar nasycenia krwi tlenem. Ich funkcjonowanie opiera się obecnie na odczytywaniu, analizowaniu i zapisywaniu biosygnałów w oparciu o dwie technologie: fotopletyzmografię (PPG) i elektrokardiografię (EKG). PPG dzięki wykorzystaniu światła zielonego lub podczerwieni umożliwia regularne, automatyczne pomiary częstości akcji serca (HR) oraz jej zmienności (HRV) na podstawie zmian objętości krwi przepływającej w tkance podskórnej. Apple Watch, umożliwia pomiar HR w granicach od 30 do 210 BPM, z dokładnością pomiarową porównywalna do standardowego 12-odprowadzeniowego EKG, zarówno podczas spoczynku, jak i w trakcie niskiej i umiarkowanej aktywności. Dodatkowo możliwe jest ustawienie notyfikacji użytkownika/pacjenta o zbyt wysokim tętnie spoczynkowym, która może znaleźć w przyszłości świetne zastosowanie we wsparciu leczenia ukierunkowanego na kontrolę rytmu serca lub w rehabilitacji kardiologicznej.

Kolejną funkcją, która może znaleźć powszechne zastosowanie w codziennej praktyce lekarskiej są notyfikacje o nieregularnym tętnie. Na podstawie tachogramów, Apple Watch sam może zasugerować podejrzenie migotania przedsionków lub innych zaburzeń rytmu serca, które nastepnie mogą zostać potwierdzone 30-sekundowym, jednoodprowadzeniowym zapisem EKG co zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2020 roku jest wystarczające do postawienia rozpoznania! Może okazać się to przełomowe, szczególnie, że migotanie przedsionków wystepuje z częstością 600-699 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, a nawet 75% jego epizodów pozostaje nieme, co znacznie utrudnia rozpoznanie i pozostawia miliony ludzi w śmiertelnym niebezpieczeństwie udaru niedokrwiennego mózgu.

To tylko kilka przykładów, a pewne jest to, że będzie ich znacznie więcej. Już teraz czołowe firmy technologiczne jasno wyraziły swoje zainteresowanie sektorem medycznym i wprowadzaniem nowych, certyfikowanych medycznie funkcji do swoich produktów. Apple, Fitbit i Samsung wspólnie z FDA prowadzą pilotaż nowej ścieżki pre-certyfikacji przeznaczonej dla twórców medycznego oprogramowania, która ma wspierać innowację i skrócić czas potrzebny do wprowadzenia rozwiązania na rynek, a także współpracują z największymi uniwersytetami medycznymi nad nowymi zastosowaniami ich technologii. Jednym z przykładów jest badanie prowadzone przez Apple wspólnie z uniwersytetem Harvarda, w którym badacze starają się zrozumieć jak pewne czynniki demograficzne i styl życia wpływają na cykl miesiączkowy i schorzenia ginekologiczne takie jak niepłodność, czy zespół policystycznych jajników, co pokazuje, że ambicje Apple wykraczają daleko poza kardiologię.

Chociaż wciąż istnieje potrzeba dalszej walidacji i stworzenia odpowiednich rekomendacji, badania wykazały, że wearables takie jak Apple Watch nie powinny być dłużej postrzegane tylko jako gadżety. W rękach doświadczonego klinicysty, mogą stanowić wiarygodne źródło danych medycznych i już teraz wspierać go w screeningu zaburzeń rytmu serca i kontroli terapii kardiologicznej.

Literatura

1. Thomas Barnett J, Shruti Jain, Usha Andra, Taru Khurana. Cisco Visual Networking Index (VNI) Global and Asia Pacific Mobile Data Traffic Forecast, 2017–2022. 2019.

2. Apple Inc. Using Apple watch for arrhythmia detection. 2020.

3. Khushhal A, Nichols S, Evans W, Gleadall-Siddall DO, Page R, O'Doherty AF, et al.

Validity and Reliability of the Apple Watch for Measuring Heart Rate During Exercise. Sports Med

Int Open. 2017;1(6):E206-E11.

4. Falter M, Budts W, Goetschalckx K, Cornelissen V, Buys R. Accuracy of Apple Watch

Measurements for Heart Rate and Energy Expenditure in Patients With Cardiovascular Disease:

Cross-Sectional Study. JMIR Mhealth Uhealth. 2019;7(3):e11889.

5. Nelson BW, Allen NB. Accuracy of Consumer Wearable Heart Rate Measurement During

an Ecologically Valid 24-Hour Period: Intraindividual Validation Study. JMIR Mhealth Uhealth.

2019;7(3):e10828.

6. Perez MV, Mahaffey KW, Hedlin H, Rumsfeld JS, Garcia A, Ferris T, et al. Large-Scale

Assessment of a Smartwatch to Identify Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2019;381(20):1909-17.

7. Spaccarotella CAM, Polimeni A, Migliarino S, Principe E, Curcio A, Mongiardo A, et al.

Multichannel Electrocardiograms Obtained by a Smartwatch for the Diagnosis of ST-Segment

Changes. Jama Cardiol. 2020;5(10):1176-80.

8. Seshadri DR, Bittel B, Browsky D, Houghtaling P, Drummond CK, Desai MY, et al.

Accuracy of Apple Watch for Detection of Atrial Fibrillation. Circulation. 2020;141(8):702-3.9. Basza M, Krzowski B, Balsam P, Grabowski M, Opolski G, Kołtowski L. An Apple Watch a day keeps the doctor away? Cardiol J. 2021;28(6):801-803. doi: 10.5603/CJ.2021.0140. PMID: 34985118; PMCID: PMC8747830.