EU

Jak powinna wyglądać telemedycyna – przewodnik WHO

Telemedycyna opiera się na dystrybucji usług i informacji zdrowotnych za pośrednictwem technologii elektronicznej i telekomunikacji. Umożliwia kontakt pacjentów i lekarzy na odległość, zapewniając podstawową opiekę, porady, przypomnienia, edukację i monitorowanie. 

Obecność telemedycyny w świecie ochrony zdrowia nie jest niczym nowym. Jeszcze kilka lat temu oferowane przez nią możliwości były bagatelizowane, jednak pandemia COVID-19 pokazała, jak wiele korzyści może przynieść wprowadzenie jej do naszej codzienności.  

Telemedycyna może być szczególnie przydatna dla osób mieszkających na odległych obszarach i w społecznościach o słabo rozwiniętej infrastrukturze. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uważa, że telezdrowie i telemedycyna mogą wypełnić lukę w opiece zdrowotnej w społecznościach o słabym finansowaniu, braku personelu i ograniczonym dostępie do opieki. 

Ponadto do benefitów, które płyną z wprowadzenia elementów telemedycznych, zaliczamy zminimalizowanie liczby niepotrzebnych wizyt lekarskich, zmniejszenie czasu oczekiwania na konsultację z lekarzem oraz wydłużenie czasu bezpośredniego kontaktu lekarz-pacjent.

Mimo szerokiego zastosowania rozwiązań telemedycznych wciąż istnieją pola, które można w tej dziedzinie ulepszyć. WHO w listopadzie 2022 roku opublikowało skonsolidowany przewodnik wdrażania rozwiązań telemedycznych, który ma pomóc decydentom i świadczeniodawcom w dostarczaniu usług telemedycznych.

W przewodniku wymienione są możliwe do wprowadzenia rozwiązania telemedyczne:

 1. Synchroniczna i interaktywna opieka, która umożliwia kontakt kilku specjalistów lub ośrodków medycznych jednocześnie. Pozwala na uzyskanie pomocy diagnostycznej i terapeutycznej przez pacjentów, którzy w przeciwnym razie nie mieliby w odpowiednim czasie dostępu do opieki specjalistycznej.
 2. Telemonitoring, który pozwala pracownikom ochrony zdrowia na zdalne monitorowanie stanu chorego, przy użyciu technologii, takich jak urządzenia medyczne, aplikacje czy czujniki.
 3. Telekonsultacje, czyli wizyty świadczone na odległość.
 4. Teleekspertyzy stanowiące możliwość konsultacji swojego stanu zdrowia z wieloma specjalistami w tej samej dziedzinie.
 5. Tele-triage, który pozwala na szybkie podejmowanie decyzji w nagłych przypadkach poprzez transmisję parametrów zdrowotnych i zdalne konsultacje.
 6. Wsparcie psychologiczne prowadzone w formie teleporad lub przewodników.
  Dokument stworzony przez WHO zawiera przegląd kluczowych działań, jakie należy podjąć lub rozważyć podczas wdrażania rozwiązań telemedycznych oraz wskazuje jak zoptymalizować płynące z nich korzyści. Opisany w nim został cały proces wprowadzania systemów telezdrowia od planowania, poprzez wdrażanie i tworzenie planów inwestycyjnych, aż do ich utrzymywania i korzystania ze wsparcia zewnętrznych instytucji. 

  Przewodnik dzieli zalecane strategie na trzy fazy: ocenę sytuacji, planowanie wdrożenia oraz monitorowanie, ocenę i stałe doskonalenie. Zalecenia na poszczególnych etapach obejmują między innymi przeprowadzenie analizy środowiska i obszaru działania systemu, umożliwienie nabycia odpowiednich kompetencji pracownikom, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony pacjentom i pracownikom, ustalenie skutecznych i efektywnych schematów postępowania, inwestowanie w zaangażowanie pacjentów i pracę na rzecz równego traktowania wszystkich podopiecznych oraz określenie celów prowadzonej ewaluacji.

  Zawarte w przewodniku informacje zostały oparte na zebranych przez WHO w ostatniej dekadzie danych, a także na doświadczeniach, jakie przyniosły zmagania z pandemią COVID-19. Praktyczne porady mają ułatwić i usprawnić działanie telemedycyny w krajach członkowskich WHO. 

  Z całą treścią przewodnika można zapoznać się tutaj: https://www.who.int/publications/i/item/9789240059184