EU

Jak technologia wspiera screening migotania przedsionków?

Digitalizacja ma dzisiaj miejsce we wszystkich obszarach naszego życia. Nie inaczej jest w systemie opieki zdrowotnej. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) już w 2020 roku ujęło wykorzystanie technologii w wytycznych dotyczących leczenia i diagnostyki migotania przedsionków.

Migotanie przedsionków to najczęstsza utrwalona arytmia w naszej populacji, aż co 3 osoba będzie się z nią zmagać. Choroba często nie daje widocznych objawów skłaniających pacjentów do szybkiej konsultacji z lekarzem, dlatego tak duże znaczenie mają badania przesiewowe w jej kierunku.

Według danych przedstawionych w wytycznych ESC smartwatche i aplikacje mobilne są skuteczne w screeningu migotania przedsionków. Aplikacje na smartfony cechuje czułość na poziomie 91,5-98,5% oraz swoistość rzędu 91,4-100%. W przypadku zegarków jest to odpowiednio 97-99% oraz 83-94%. 

Technologia w znaczny sposób ułatwia i przyśpiesza diagnostykę potencjalnie chorych pacjentów. Przeprowadzono dwa niezależne badania analizujące skuteczność nowoczesnych rozwiązań technologicznych w rozpoznawaniu migotania przedsionków. Według badania Apple Heart 34% osób, u których aplikacja połączona ze smartwatchem wykryła zaburzenia rytmu, otrzymało potwierdzenie swojej diagnozy w gabinecie lekarskim. W przypadku badania Huawei Heart aż u 87% potencjalnie chorych użytkowników stwierdzono rzeczywiste migotanie przedsionków. Analiza rytmu serca przez smartwatche czy smartfony nie może stanowić podstawy dla ostatecznego rozpoznania, jest jednak niezmiernie przydatna w wykonaniu badań przesiewowych. 

Wśród opisanych przez ESC technologii znajdziemy CATCH-ME Healthcare Proffessional App, mAFA – aplikację mobilną analizującą migotanie przedsionków, DARTS II (Decision Analysis in Routine Treatment Study), IMPACT‐AF (Integrated Management Program Advancing Community Treatment of Atrial Fibrillation), AFDST (Atrial Fibrillation Decision Support Tool),  AFSDM (Atrial Fibrillation Shared Decision Making tool) oraz DS‐AF (Clinical Decision Support for Atrial Fibrillation) – narzędzia wspomagania rozpoznania i decyzji w leczeniu migotaniu przedsionków. 

Systemy wspomagania decyzji klinicznych to nie tylko same badania, to inteligentne programy pracujące w oparciu o dane naukowe, sprawdzone ścieżki postępowania i aktualne zalecenia. Dzięki zebranym przez system danym opracowywane jest najlepsze, terminowe i dopasowane do potrzeb pacjenta leczenie. Opisane systemy poprawiają edukację pacjentów w zakresie chorób sercowo-naczyniowych oraz polepszają kontakt między pracownikami sektora ochrony zdrowia a chorymi. Ponadto zachęcają pacjentów do aktywniejszego zaangażowania się w proces leczenia oraz zwiększają przestrzeganie zaleceń lekarskich. 

Wykorzystanie technologii to korzyści zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy. Dzięki niej terapia, jak i leczenie podopiecznych staje się łatwiejsze i mniej czasochłonne, a prowadzenie badań przesiewowych powszechniejsze i mniej obciążające dla systemu opieki zdrowotnej. Czy za kilka lat aplikacje mobilne przejmą rolę lekarzy i będą pierwszym etapem screeningu różnych schorzeń? Mając na uwadze obecny postęp technologiczny, wydaje się, że taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny.