EU

Rewolucja w domowym EKG!

Telemedycyna Polska rozpoczęła współpracę z firmą AliveCor w celu wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie diagnostyki kardiologicznej i zdalnego monitorowaniu pacjentów w oparciu o sztuczną inteligencję.

Firma AliveCor z siedzibą w Mountain View w Kalifornii, rewolucjonizuje opiekę kardiologiczną w oparciu o rozwiązania głębokiego uczenia (deep learning). Zatwierdzone przez FDA (amerykańska Agencja Żywności i Leków) urządzenie KardiaMobile jest najlepiej przetestowanym klinicznie osobistym rozwiązaniem EKG na świecie. KardiaMobile 6L zapewnia natychmiastowe wykrywanie migotania przedsionków, bradykardii, tachykardii, rytmu zatokowego z ektopią nadkomorową, rytmu zatokowego z przedwczesnymi skurczami komorowymi, rytmu zatokowego z szerokimi QRS i prawidłowego rytmu zatokowego w EKG. 

Kardia to rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, które pomaga pacjentom i klinicystom w skutecznym wykrywaniu migotania przedsionków, najczęstszej arytmii związanej z wysokim ryzykiem udaru mózgu. 

Współpraca pomiędzy firmami połączy kompetencje Telemedycyna Polska w zakresie prowadzenia Telekardiologicznego Centrum Diagnostyczno- Monitorującego z obsługującym sztuczną inteligencją, klinicznie zatwierdzonym, medycznym urządzeniem KardiaMobile 6L.

Dzięki tej współpracy będziemy mogli dostarczać innowacyjne usługi telekardiologiczne, w których nasz personel medyczny pracujący 24/7 będzie mógł uzyskać dostęp do istotnych klinicznie analiz rytmu serca w celu monitorowania pacjentów z grupy ryzyka, zidentyfikować leżące u podstaw arytmie, w tym migotanie przedsionków (AF).

Dowiedz się więcej o możliwościach jakie dają KardiaMobile 6L, sztuczna inteligencja i zdalne monitorowanie zaburzeń rytmu serca odwiedzając naszą stronę internetową: www.alivecor.pl