EU

O co chodzi w opiece koordynowanej?

Opieka koordynowana – co dla Kardiologii?

Od 1 października placówki podstawowej opieki zdrowotnej mają możliwość wystąpienia do oddziałów wojewódzkich NFZ z wnioskiem o rozszerzenie umowy o usługi związane z opieką koordynowaną i uzyskanie finansowania w ramach budżetu powierzonego na wcześniej niedostępną lub mało popularną diagnostykę w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Docelowo ma przyspieszyć to diagnostykę chorób przewlekłych i zwiększyć rolę POZ, a także ułatwić dostęp do specjalisty. Przewidywany roczny koszt świadczeń z zakresu opieki koordynowanej to nawet 1,2 mld zł.

Czym jest opieka koordynowana?

W uproszczeniu jest to zorganizowany, przemyślany sposób opieki nad pacjentem mający na celu optymalizację procesu, jego koszto-efektywność dla systemu ochrony zdrowia, a także zwiększenie jakości udzielanych świadczeń. Pomóc w tym ma Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM) czyli sposób opisania postępowania terapeutycznego w postaci zdefiniowanej ścieżki, mającej zapewnić lepszą organizację i pomóc w osiągnięciu zakładanych efektów leczniczych. rozporządzenie ministra wyszczególnia jednostki chorobowe objęte opieką koordynowaną. Dla Kardiologii są to:

  • nadciśnienie tętnicze
  • Niewydolność serca
  • Choroba niedokrwienna serca
  • Migotanie przedsionków

Poza tym opieka koordynowana ma objąć wybrane schorzenia w zakresie diabetologii, pulmonologii (astma, Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc) jak i endokrynologii.

Co zawiera budżet powierzony?

W ramach budżetu powierzonego w ramach opieki koordynowanej placówki POZ będą miały możliwość uzyskania dodatkowych środków na badania diagnostyczne, wizyty kompleksowe, porady edukacyjne, porady dietetyczne oraz konsultacje specjalistyczne lekarz-lekarz i lekarz-pacjent. Wśród dodatkowych badań diagnostycznych w dziedzinie Kardiologii wymieniane są: próba wysiłkowa EKG, Holter EKG 24h, 48h, 72h, Holter ciśnieniowy (RR), USG Doppler, ECHO serca, NT-pro-BNP, albuminuria oraz wskaźnik albumina/kreatynina w moczu. Pełna lista badań jest dostępna w Zarządzeniu Prezesa NFZ.

„E-zdrowie, E-medycyna, E-bezpieczeństwo”

22 października w Jeleniej Górze nasz Dyrektor Medyczny dr n. med. Kinga Gościńska-Bis i Doradca Zarządu ds. Nowych technologii Mikołaj Basza na konferencji „E-zdrowie, E-medycyna, E-bezpieczeństwo” opowiadali o możliwościach wykorzystania telemedycyny i nowoczesnych technologii medycznych we wsparciu Indywidualnego Planu Opieki migotania przedsionków i nadciśnienia tętniczego na każdym etapie zaczynając od badań przesiewowych, przez diagnostykę, aż po długoterminową opiekę. Jeżeli jesteś zainteresowany możliwościami telemedycyny w podstawowej opiece zdrowotnej , zdalną diagnostyką kardiologiczną, w tym rozszerzeniem oferty swojej placówki o Holter EKG lub Holter ciśnieniowy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Umów się z nami na spotkanie!