EU

Wiarygodna ocena pracy mięśnia sercowego jest kluczowym elementem diagnostyki zaburzeń układu sercowo-naczyniowego.

Jednym z bardzo popularnych rozwiązań dostępnym obecnie na rynku jest Holter EKG, który pomiar czynności elektrycznej mięśnia sercowego przez 24, 48 lub 72 godziny, decyzja jest podejmowana indywidualnie dla pacjenta. Ciągły zapis pracy serca umożliwia dynamiczną ocenę zmian zachodzących podczas pracy mięśnia sercowego w ciągu dnia oraz w nocy, a także zdiagnozowanie utajonych zaburzeń, których nie wykryje spoczynkowe badanie EKG. Wykorzystując urządzenia zewnętrzne do telemonitoringu elektrokardiograficznego (TM-EKG) rejestrujemy na odległość zapis EKG, który następnie jest poddawany analizie i udokumentowaniu jeśli serce funkcjonuje nieprawidłowo podczas codziennej aktywności. 

Badanie polega na przyklejeniu do klatki piersiowej pacjenta specjalnych elektrod połączonych z urządzeniem rejestrującym, które pacjent może umieścić np. w pasie za pomocą specjalnej opaski lub nosić w kieszeni spodni. Podczas badania pacjent musi również prowadzić dziennik aktywnościm w którym odnotuje codzienne czynności w tym zwiększenie wysiłku fizycznego lub spoczynek, a także nietypowe objawy czy pogorszenie stanu samopoczucia. Aby badanie w pełni zobrazowało pracę mięśnia sercowego pacjent podczas badania – w okresie 24,48,72 godzin  wykonywać typowe codzienne czynności np. aktywność fizyczna, wyjście do pracy, domowe obowiązki. Po zakończonym badaniu i odłączeniu aparatury lekarz może zgrać wszystkie dane z urządzenia na komputer, a następnie je odczytać i zinterpretować w kontekście całej historii choroby pacjenta. Główne wskazania do wykonania badania za pomocom Holtera EKG to: choroba niedokrwienna serca, nawracające omdlenia i zasłabnięcia, zaburzenia rytmu serca, monitorowanie pracy rozrusznika serca, choroba wieńcowa, przebyty zawał serca, napady duszności, zaburzenia rytmu serca pojawiające się wyłącznie w trakcie snu.

Specjalnym rodzajem holtera EKG jest Event Holter. Badanie tą metodą umożliwia stałe przesyłanie danych z urządzenia, które ma na sobie pacjent do placówki, gdzie monitorowane są 20-sekundowe zapisy czynności elektrycznej serca z 6 odprowadzeń. Praca serca jest rejestrowana jeśli występują objawy sugerujące arytmię, zaburzenia przewodzenia czy niedokrwienie oraz w razie wystąpienia czynników prowadzących do tych stanów. Również sam pacjent może zdecydować, w którym momencie chce zapisu dokonać czy na podstawie własnych odczuć czy na podstawie zaleceń lekarskich. Taki zapis dokonuje się od momentu wciśnięcia przez pacjenta odpowiedniego przycisku i trwa do momentu jego przerwania przez pacjenta. W przypadku pogorszenia samopoczucia pacjent ma możliwość uruchomić rejestracje zapisu za pomocą przycisku, co skutkuje natychmiastowym przesłaniem danych na platformę telemedyczną.

Coraz częstsze wykorzystywanie w diagnostyce chorób serca telemonitoringu EKG wynika z jego wielu zalet przeważających nad klasycznymi metodami. Głównymi wskazaniami do stosowania telemonitoringu jest konieczność oceny EKG u pacjenta przez więcej niż 14 dni, sporadycznie występujące objawy przez okres powyżej 1 miesiąca, dokonanie zapisu EKG w konkretnych okolicznościach. W takich przypadkach można dokładnie określić harmonogram dokonywania pomiarów. Decyzja o zastosowaniu diagnostyki przy użyciu TM-EKG jest dokonywana na podstawie oceny stanu klinicznego pacjenta, warunków socjalno-bytowych, w jakich żyje oraz po dokładnej analizie dotychczasowych pierwszoplanowych badań. 

Najczęściej TM-EKG wykorzystuje się w diagnostyce objawowych i nieobjawowych arytmii, co przyśpiesza postawienie trafnej diagnozy oraz wdrożenie leczenia. Czas monitorowania wynosi minimum 30 dni, choć zazwyczaj rozpoznania można dokonać po tygodniu. Telemonitoring równie często wykorzystywany jest do oceny skuteczności ablacji arytmii. W tym przypadku oceny pracy serca dokonujemy minimum 3 miesiące po zabiegu i trwa ona od 1 do 4 tygodni. Rozważania dotyczące TM-EKG należy uwzględnić u chorych zagrożonych złożoną arytmią komorową, niedługo po zawale serca, z niewydolnością serca, kardiomiopatią przerostową i arytmogenną kardiomiopatią prawej komory. Tacy pacjenci zazwyczaj monitorowani są powyżej 30 dni lub do momentu wykrycia nieprawidłowości. Jako skuteczne narzędzie telemonitoring jest również stosowany w diagnostyce utrat przytomności o nieznanej przyczynie. TM-EKG zawsze warto rozważyć w procesie diagnostycznym u chorych z niespecyficznymi objawami, które mogą przyczyniać się do powstania zaburzeń rytmu, lub przewodzenia oraz niedokrwienia.

Czas trwania badania może wynosić do miesiąca, czyli maksymalnie 30 dni. Event Holter tak jak klasyczny Holter EKG jest badaniem wykonywanym w czasie normalnej aktywności życiowej pacjenta. Event Holter jest prostszy w obsłudze dla pacjentów i nie ogranicza ich codziennego funkcjonowania. Elektrody pacjent przykleja samodzielnie, a także może zmienić ich położenie w zależności od aktualnych potrzeb. Podczas badania pacjent zachowuje normalny tryb życia, aktywność fizyczna, praca zawodowa, leczenie przewlekłe, codzienne obowiązki domowe. Badanie można rozpocząć w placówce medycznej lub w domu. Badanie Event Holterem jest dedykowane osobom z objawami wzmożonej czynności serca, uczuciem „ kołatania” serca, niemiarowej pracy serca etc, u których badanie klasycznym Holterem EKG przy użyciu urządzeń 3 lub 12 odprowadzeniowych nie wykazało zaburzeń rytmu. Event Holter umożliwia rejestrowanie u takich pacjentów zaburzeń czynności elektrycznej serca występujących sporadycznie lub w określonych warunkach, szczególnych sytuacjach. Wbudowany w urządzenie monitorujące moduł GSM umożliwia stały przepływ informacji do systemu, w którym lekarz może opisać EKG i na bieżąco kontrolować stan pacjenta. Badanie Event Holter jest nieinwazyjne i bezpieczne dla wszystkich grup pacjentów, w tym kobiet w ciąży. Obecnie jest to najlepszy możliwy sposób na monitorowanie czynności elektrycznej serca przez długi okres czasu, zapewniając stałe poczucie komfortu u pacjenta. Bieżąca analiza danych przesyłanych z rejestratora do systemu pozwala na wnikliwe przyjrzenie się elektrycznej czynności serca pacjenta oraz szybką reakcje w razie wystąpienia niepokojących sytuacji.

Zazwyczaj wykorzystanie Event Holtera stanowi element telekonsultacji, które pacjent może odbywać zarówno z ratownikiem medycznym lub lekarzem w stanach nagłych, jak i w ramach teleopieki prowadzonej przez wysoko specjalistyczny ośrodek czy placówkę POZ. Przed wdrożeniem diagnostyki z wykorzystaniem Event Holtera pacjent zostaje do niej przygotowany. Szkolenie obejmuje zarówno obsługę rejestratora, nauki w jaki sposób właściwie rozmieszczać elektrody samoprzylepne oraz ustalenie harmonogramu samodzielnych rejestracji EKG. Pacjent omawia wtedy również formę oraz częstotliwość kontaktu z lekarzem lub ośrodkiem który badanie nadzoruje. 

Każdy pacjent jest inny i to lekarz podejmuje decyzję co do diagnostyki, jednak dzięki postępowi technologicznemu oraz wielkim możliwościom jakie daje rozwój telemedycyny w Polsce, kompleksowe badania takiej jak Event Holter są tańsze, łatwiejsze w obsłudze, bardziej intuicyjne i nie ograniczają codziennego funkcjonowania. Według idei medycyny opartej na wartościach dążymy do jak najlepszej efektywności systemu, która będzie szła w parze z wysoką jakością świadczonych usług

Telemedycyna Polska już od 15 lat oferuje kompleksową organizację profilaktycznych akcji medycznych, czyli jednodniowych wydarzeń, podczas których zainteresowani mogą skorzystać z bezpłatnych porad lekarskich oraz podstawowych badań diagnostycznych i profilaktycznych. Będąc liderem w organizacji akcji medycznych posiadamy kompletną, specjalnie przygotowaną do tego celu infrastrukturę i zatrudniamy odpowiedni personel. Dotychczas przebadaliśmy 75 000 pacjentów podczas 600 zorganizowanych akcji medycznych na rzecz miast, gmin, firm i instytucji w 200 miastach w Polsce.Literatura

  1. Piotrowicz R, Krzesiński P, Balsam P, et al. Rozwiązania telemedyczne w kardiologii — opinia ekspertów Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk. Kardiol Pol. 2018; 76(3): 698–707, doi: 10.5603/KP.a2018.0058.
  2. Interna Szczeklika 2021.  [red.prow.] Piotr Gajewski [Wyd.12] Kraków,  Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2021
  3. Barrett PM, Komatireddy R, Haaser S, Topol S, Sheard J, Encinas J, Fought AJ, Topol EJ. Comparison of 24-hour Holter monitoring with 14-day novel adhesive patch electrocardiographic monitoring. Am J Med. 2014 Jan;127(1):95.e11-7. doi: 10.1016/j.amjmed.2013.10.003. Epub 2013 Oct 15. PMID: 24384108; PMCID: PMC3882198.
  4. S. Suave Lobodzinski, ECG Patch Monitors for Assessment of Cardiac Rhythm Abnormalities, Progress in Cardiovascular Diseases, Volume 56, Issue 2, 2013, pages 224-229, ISSN 0033-0620