EU

Witamy kolejnego Partnera Programu NPTK

Miło nam powitać Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” jako Partnera Narodowego Programu Teleopieki Kardiologicznej, którego Organizatorem jest Telemedycyna Polska. Działania Stowarzyszenia skupiają się na poprawie jakości życia osób starszych poprzez przeciwdziałanie ich izolacji i wyobcowaniu społecznemu. Celem współpracy w ramach Programu jest m. in. poprawa jakości życia pacjentów cierpiących na przewlekłe choroby serca oraz ograniczenie konieczności dalszej hospitalizacji, a także poprawa dostępu do specjalistycznej opieki na obszarach, gdzie utrudniony jest dostęp do opieki zdrowotnej.

Więcej informacji na temat Programu można uzyskać pod numerem infolinii 800 707 198 (czynna pon.-pt. 8:00-16:00)

Serdeczenie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Spoko Senior, która prowadzona jest przez Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich