Telemedycyna Polska S.A.

Infolinia: 801 707 188 (pon-pt 8:00-16:00)
Kalendarz inwestora | Telemedycyna Polska S.A.

Kalendarz inwestora

Zarząd Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
  • Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku - 14 lutego 2017 r.
  • Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 r.
  • Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 roku - 14 sierpnia 2017 r.
  • Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku - 14 listopada 2017 r.
  • Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2016 - 31 maja 2017 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Strona dostępna
tylko dla personelu medycznego
Strona dostępna
tylko dla personelu medycznego