Telemedycyna Polska S.A.

Infolinia: 801 707 188 (pon-pt 8:00-16:00)
Akcjonariat | Telemedycyna Polska S.A.

Akcjonariat

Struktura Akcjonariatu Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska

lp.

Akcjonariusz

Liczba akcji

% akcji

Liczba głosów

% głosów

1

Neuca Med Sp. z o.o.

2 281 646

34,15%

2 281 646

34,15%

2

TLP Inwest Sp. z o.o.

2 104 000

31,49%

2 104 000

31,49%

3

Impera Seed Fund  Sp. z o. o. Fundusz Kapitałowy Sp. K.

580 000

8,68%

580 000

8,68%

4

Janusz Orzeł

495 100

7,41%

495 100

7,41%

5

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

290 001

4,34%

290 001

4,34%

6

Pozostali

930 899

13,93%

930 899

13,93%

 

Razem

6 681 646

100,00%

6 681 646

100,00%

Strona dostępna
tylko dla personelu medycznego
Strona dostępna
tylko dla personelu medycznego