Telemedycyna Polska S.A.

Infolinia: 801 707 188 (pon-pt 8:00-16:00)
Akcjonariat | Telemedycyna Polska S.A.

Akcjonariat

Struktura Akcjonariatu Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska

lp.

Akcjonariusz

Liczba akcji

% akcji

Liczba głosów

% głosów

1

TLP Inwest Sp. z o.o.

2 104 000

36,28%

2 104 000

36,28%

2

Neuca Med Sp. z o.o.

1 400 000

24,14%

1 400 000

24,14%

3

Impera Seed Fund  Sp. z o. o. Fundusz Kapitałowy Sp. K.

580 000

10,00%

580 000

10,00%

4

Janusz Orzeł

491 694

8,48%

491 694

8,48%

5

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

293 141

5,05%

293 141

5,05%

6

Pozostali

908 802

15,67%

908 802

15,67%

 

Razem

5 800 000

100,00%

5 800 000

100,00%

Strona dostępna
tylko dla personelu medycznego
Strona dostępna
tylko dla personelu medycznego