Telemedycyna Polska S.A.

Infolinia: 801 707 188 (pon-pt 8:00-16:00)
Kalendarz inwestora | Telemedycyna Polska S.A.

Kalendarz inwestora

Zarząd Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
  • Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. - 14 luty 2018 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. - 15 maja 2018 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 r. - 14 sierpnia 2018 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. - 14 listopada 2018 r.
  • Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2017 - 31 maja 2018 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku".
Strona dostępna
tylko dla personelu medycznego
Strona dostępna
tylko dla personelu medycznego